Eerste stap op weg naar het Klompenpad Ugchelen

Klompenpad Ugchelen 770X400

Bijna 20 bewoners waren op dinsdag 18 april aanwezig op de informatieavond over het Klompenpad Ugchelen. De Commissie Groen van de Dorpsraad is samen met Restaurant de Cantharel initiatiefnemer om tot dit Klompenpad te komen. Stichting  Landschapsbeheer Gelderland is in onze provincie verantwoordelijk voor de aanleg van Klompenpaden en heeft een projectleidster benoemd.  Zij informeerde de aanwezigen over het doel van de avond.
In groepjes werd gediscussieerd over waar een Klompenpad zou kunnen komen. Het gaat altijd om onverharde paden, langs cultuurhistorische plekken, bijzondere flora en fauna of waterwerken. Een Klompenpad loopt rond, liefst bereikbaar via openbaar vervoer, kent horecalocaties en is maximaal 15 km.
Bij de sluiting van de avond waren er vier kaarten beplakt met diverse stippen en met pen mogelijke routes ingetekend.
Vrijwilligers werven die het Klompenpad willen helpen realiseren lukte ook. Er zal een werkgroep komen om het pad uit te zetten en een werkgroep om bijbehorende documentatie te maken.
Binnenkort is er voor deze groep vrijwilligers een tweede bijeenkomst om verder te praten.
Heeft u 18 april gemist maar wilt u graag meewerken aan het realiseren van het Klompenpad Ugchelen? Meldt u aan bij de dorpsraad via info@dorpsraadugchelen.nl   .