Bomen en Ugchelen

Bomen Ugchelen 770 400

“Grote bomen horen niet in een stad!  Ze geven alleen maar overlast.”

Een uitspraak die we tegenwoordig steeds vaker horen. Tot ongenoegen van de Commissie Groen van de Dorpsraad. Met een inspraaknotitie op de door de gemeente voorgestelde groenstructuurkaart, heeft deze commissie recent, met  goed resultaat het voor elkaar gekregen dat heel Ugchelen nu kapvergunning-plichtig is geworden. Dat blijkt uit de recent door de gemeenteraad goedgekeurde groenstructuurkaart van de gemeente Apeldoorn.
Het doel van de kapvergunningplicht is om te voorkomen dat grote bomen uit Ugchelen verdwijnen zonder dat er gegronde redenen voor zijn.

Er zijn opnames van de wereld gemaakt vanuit satellieten waarop in kleur de concentraties kooldioxide (CO2) te zien zijn. Een van de gassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Hoe meer rood, hoe meer CO2 in de lucht. Als alle bomen in het voorjaar gaan uitlopen en groener worden blijkt het (CO2) rood aantoonbaar minder te worden in de opnames. Het belastende CO2 wordt omgezet in het  belangrijke zuurstof. Dat proces blijft doorgaan tot de winterperiode. Nu denk u waarschijnlijk: “er staan miljoenen bomen in de bossen, die samen voor dat gunstige effect zorgen. Wat maakt een boom meer of minder in Ugchelen uit.”
Maar het geldt voor elke boom, dus ook voor elke boom in Ugchelen. Met elke boom die wordt gekapt wordt de aarde ietsjes roder. Er wordt immers minder CO2 uit de lucht gehaald. Bomen hebben daarnaast nog meer positieve effecten op mensen. Een groen Ugchelen wordt daarom belangrijk gevonden door veel inwoners. En daar horen de grote bomen ook bij. Grote bomen die veel fijnstof uit de lucht filteren, die plek bieden aan vogels en insecten en die nu nog aan eekhoorntjes mogelijkheden bieden om in onze tuinen te komen. De grote bomen die samen het aanzicht van de straat bepalen. Elke boom die daaruit verdwijnt vanwege de “overlast” is er één te veel.
Laten we Ugchelen groen houden, niet alleen door gras, bloemperken, heesters of sierboompjes die niet boven de dakgoot uit mogen komen. Maar ook door grote, vaak oude, bomen te laten staan. Hun kruin is vele, vele malen groter dan de kruin van vervangende sierboompje. En ja, dan krijg je ook veel meer blad, bloesem, vruchten en takjes. Normale natuur verschijnselen die soms lastig zijn, maar niet door ons als overlast beschouwd horen te worden. De balans tussen de waarde van een boom en het gemak van de mens slaat steeds vaker door naar het laatste.