Prachtige afsluiting van project “bomen voor de dorpsprijswinnaars”

Nieuw Geplante Bomen Goudvink3 770x400

Het in 2016 begonnen project “een boom voor een dorpsprijswinnaar” kreeg zaterdag 8 april een mooie afsluiting. Door het onthullen van een naambordje werden veertien bomen aan een dorpsprijswinnaar gekoppeld.
De handeling vond plaats in het dorpspark De Goudvink. Daar waren dit voorjaar veertien bomen geplant door de gemeente. Het betreft één rode beuk en verder groene beuken, lindebomen en zomer- en wintereiken. Boomsoorten die bij het karakter van het dorpspark passen.

De Commissie Groen van de dorpsraad heeft het voorstel om een boom voor de dorpsprijswinnaar te planten in 2016 uitgewerkt. Als eerste werd er door de dorpsraad gezocht naar de financiën. De wijkwethouder Kruidhof vond het een prachtig initiatief en heeft toegezegd om te zorgen dat de bomen geplant konden worden. Daarvoor moest eerst goede en voedzame plantgaten worden gecreëerd. De arme bosgrond in De Goudvink geeft anders weinig kans aan een boom.
Bij de dorpsraad bleek ook nog ongebruikt budget waar de bomen en de naambordjes van betaald konden worden. Het project werd uitgevoerd, met de onthulling van de naambordjes als afsluiting.

De hardhouten naambordjes zijn geleverd door het Houthuus. Wim Hartgers heeft ze prachtig en gratis afgewerkt. Bewoners en medewerkers van het Leger des Heils (Caesarea) hebben de bordjes geplaatst. De naambordjes werden onthult door een kleinkind van de dorpsprijswinnaar. Wie dat niet kon regelen “leende” een kleinkind van een andere winnaar. De belangstellenden applaudisseerden bij elke onthulling, tot plezier van de winnaar en de onthuller.

Nadien werden de bordjes nog eens goed door iedereen bekeken. De aanwezigen waren het er over eens: deze bomen zijn een prachtige aanwinst voor De Goudvink. Het planten van een boom voor een dorpsprijswinnaar vindt men een mooie en blijvende blijk van waardering.

De bomen worden door de gemeente onderhouden en de komende jaren is er voldoende ruimte voor de nieuwe bomen van de toekomstige dorpsprijswinnaars.

Er was helaas één klein schaduwplekje op deze zonnige middag. Van de linde die bestemd was voor Gert Woutersen, bleek de top eruit gerukt. Dit vandalisme moet in de avond of nacht van vrijdag op zaterdag gebeurd zijn, want bij het plaatsen van de naambordjes was alles nog in orde. Volgens de deskundigen van de gemeente is er een mogelijkheid dat het allemaal nog goed komt. Zij gaan daar hard mee aan het werk. Als het niet lukt dan wordt in het najaar een nieuwe linde voor Gert geplant.

Meer foto’s van de onthulling vind u op www.ugchelen.nu

Bekijk hier het filmpje gemaakt door Wim Mulder