Vergaderstukken ALV 2017

Dokumenten 770x400

Op 11 april 2017 zal vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis Ugchelens Belang de openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden. De betreffende vergaderstukken kunt u via onderstaande links downloaden. Ter vergadering zullen ook een aantal exemplaren van het jaarverslag 2016 in hardcopy aanwezig zijn.

Uitnodiging ALV 11 april 2017

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 april 2016

Rooster van aftreden bestuurders april 2017

Financieelverslag 2016 en Begroting 2017

Jaarverslag 2016