NOABERSCHAP, een begrip in Ugchelen!

Noaberschap Met Witte Rand 770x400

Voor steeds meer mensen wordt het Noaberschap een begrip in Ugchelen. En dat is fijn!

Het is nu ruim anderhalf jaar geleden dat we vanuit de Dorpsraad Ugchelen gestart zijn met het Noaberschap, een manier om elkaar te helpen waar nodig. Het blijkt in de praktijk dat velen hun dorpsgenoten al bijstaan met allerlei hand- en spandiensten, zonder tussenkomst van het Noaberschap. Dat is mooi om te zien. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd: kinderen wonen ver weg of doen al heel veel, buren zijn ook al op leeftijd, enz. Daar kan het Noaberschap van toegevoegde waarde zijn.

De drempel om hulp te vragen blijkt vrij hoog, maar als men uiteindelijk de stap gezet heeft, zijn de mensen blij en dankbaar dat ze geholpen worden.  Tot nu toe zijn het hoofdzakelijk ouderen die gebruik maken van deze vorm van hulp. We willen nadrukkelijk aangeven dat ook jongere bewoners een beroep kunnen doen op het Noaberschap. Het kan om tijdelijke hulp gaan, maar ook om langdurige inzet van een vrijwilliger.  Incidenteel een helpende hand bieden is ook mogelijk.

We springen op allerlei manieren bij. Onlangs kwam het verzoek van SOOS 55 of wij een aantal vrijwilligers hebben die ouderen kunnen vervoeren van en naar de SOOS. Voor een aantal bezoekers is het niet meer mogelijk op eigen gelegenheid de gezellige middag te bezoeken. Gelukkig konden we een poule van 5 rijders formeren, die om de beurt op woensdagmiddag voor vervoer zorgen. Mooi dat we elkaar zo kunnen helpen.

Verder is er contact geweest met de Bronkerk. De kerk had eerst “Handje Hulp”, ook een manier om elkaar te helpen. Men heeft echter besloten zich aan te sluiten bij het Noaberschap. Goed dat we samen proberen het leven voor de dorpsbewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

Nog even en dan breekt het voorjaar weer aan. Ervaring van vorig jaar leert ons dat er de nodige hulpvragen over de tuin binnen komen. Wij willen graag helpen de tuin weer netjes te maken bij mensen die dat echt niet meer kunnen, binnen hun netwerk ook geen hulp kunnen verwachten en niet de financiële mogelijkheden hebben het door een tuinman te laten doen. Wij kunnen echter geen tuin veranderen, aanleggen e.d. Wij kunnen dus wel helpen af en toe de tuin op te schonen, maar geen grote tuinen wekelijks bijhouden.

Ondanks dat het Noaberschap bij steeds meer bewoners bekend is, blijven we het onder de aandacht brengen. Er hangen nu blijvend kleine posters met informatie op verschillende plekken in Ugchelen, bijv. bij de huisartsen, de apotheek, de fysiotherapie, de supermarkten enz.  U kunt onze hulp bijvoorbeeld inroepen voor vervoer naar het ziekenhuis, kleine klusjes (zoals lampen verwisselen), boodschappen doen,…… Ook als u veel alleen zit en het fijn vindt dat er af en toe iemand langskomt voor een kopje koffie kunt u een beroep doen op ons. De vrijwilligers willen u graag helpen.

U kunt ons bereiken onder de volgende telefoonnummers:

Floortje van de Heijden: 06 41808328

Wineke Blom                  : 06 41816541

Ook staan wij linksonder op de tweede pagina van de Bron vermeld.