Één dorp ….. 2 verenigingen

een-dorp-twee-verenigingen

Ik hoor u denken.: “er zijn toch veel meer verenigingen”? . Dat klopt. Maar de volgende twee verenigingen worden met regelmaat door elkaar gehaald.  Ugchelens Belang en de dorpsraad Ugchelen. In de volgende Bron en op de verschillende websites kunt u de verschillen vinden tussen deze verenigingen. Graag laten we u  met beide nader kennismaken.

Ugchelens Belang: de vereniging heeft naast het dagelijks bestuur, een aantal commissies en vele vrijwilligers die actief zijn binnen het maatschappelijke en sociaal-culturele leven in ons mooie dorp. Er zijn o.a. commissies voor de jeugd, Soos 55 en de oliebollenactie. Bij iedereen bekend. Lid worden kan iedereen die Ugchelens Belang een warm hart toedraagt. (contributie € 12,50 p/j)

De dorpsraad Ugchelen: de vereniging Dorpsraad Ugchelen heeft als doelstelling het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners, het bevorderen en nastreven van de kwaliteit van leefbaarheid, het bijdragen aan gemeentelijke plannen en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in het “dorp” Ugchelen. Dit doet zij door de Gemeente Apeldoorn van advies te voorzien of zelf initiatieven te ondernemen. Lid worden kan iedere inwoner van Ugchelen. (geen contributie)

De komende weken zullen we u met regelmaat van de verschillen op de hoogte brengen. Alle twee de verenigingen nemen een belangrijke plaats in, in onze gemeenschap. We willen u dan ook graag uitnodigen om van alle twee de verenigingen lid te worden.