Kick-off 2016

collage-kick-off-2016

Om het verenigingsjaar na de zomervakantie weer op te starten, organiseerde de Dorpsraad op 4 oktober een Kick-off voor alle vrijwilligers die hun steentje bijdragen in de diverse commissies van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met een goede opkomst in het dorpshuis Ugchelens Belang en de uitstekende verzorging door Leef, werd het een gezellig samenzijn.

In zijn toespraak bedankte Harry Vos, voorzitter van de Dorpsraad, alle vrijwilligers voor hun tomeloze en altijd enthousiaste inzet. Ook memoreerde hij kort de tot nu toe behaalde successen, die zonder de inzet van allen niet behaald zouden zijn.  In het vervolg van zijn speech gaf Harry aan, dat er van stilzitten geen sprake kan zijn en er nog voldoende uitdagingen zijn om samen de schouders onder te zetten. Afsluitend werd door de voorzitter  het buffet geopend en kon men genieten van een heerlijke maaltijd.