Naar wie gaat de Dorpsprijs 2016?

papierschepper

In het plantsoentje op de hoek van de G.P.Duuringlaan en de Bogaardslaan staat het beeldje van de papierschepper: een man met een soort zeef in zijn handen. Hij staat daar als symbool van een werker uit vroeger jaren, roept gedachten op aan een oud vak dat eeuwen geleden in Ugchelen werd uitgeoefend maar dat bijna niemand meer kent …… papier maken. Tegenwoordig bereikt de meeste informatie ons digitaal. Een krant of een boek lezen is voor velen, vooral bij de jongere generaties, niet meer gewoon. Het is dan ook de vraag hoeveel Ugchelenaren dit stukje tekst nog onder ogen krijgen. Geen wereldzaak maar toch belangrijk want wie van de dorpsgenoten moet in januari de Dorpsprijs 2016 in ontvangst nemen. Wie mag zich scharen in de rij van Ugchelenaren die zich de laatste jaren actief hebben ingezet voor behoud en het verbeteren van onze leefgemeenschap? Sommige doen dat door de laarzen aan te trekken en daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken, andere door de grijze massa in het hoofd aan het werkt te zetten, weer andere op een wijze die ons nog niet bekend is, van die stillen in den lande. Mensen die je niet hoort, die zeggen ik draag mijn deel bij aan onze gemeenschap zonder daarbij op de voorgrond te hoeven staan. Mensen die geen schijnwerper nodig hebben om iets goeds te doen voor Ugchelen. Mensen die pas opvallen als je er achter komt dat hij of zij dat was die het na jaren doordouwen eindelijk toch voor elkaar heeft gekregen. Iets waar wij als gemeenschap dan allemaal van profiteren.

Een heel verhaal, met maar een doel, de vraag: Ugchelenaren denk na over wie u gaat nomineren voor de Dorpsprijs 2016. Hoe meer kandidaten worden voorgedragen, hoe groter het aanbod, hoe meer Ugchelenaren laten zien dat ze geen naast elkaar levende individualisten zijn maar gevoel hebben voor gemeenschap.

Opgaven kunnen vóór 1 december digitaal worden verzonden naar de secretaris van de Commissie Dorpsprijs: Wilma van Wijk, email: m.vanwijk1@chello.nl