Het Breustedt-terrein eindelijk gesaneerd

Bodemsanering-Breustedt_770x400

Als u langs de Ugchelseweg komt zult u zien dat bij nummer 78 een bodemsanering wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij om het terrein, waar ooit het bedrijf Breustedt gevestigd was.
De bodem is verontreinigd met Tri en Per, dat zijn populaire namen voor chemicaliën die o.a. worden gebruikt bij het chemisch wassen. De sanering was reeds toegezegd in 2012, maar wordt nu dan eindelijk uitgevoerd.

De bodemsanering wordt in twee fases uitgevoerd. De eerste fase bestaat uit het ontgraven van de verontreinigde grond tot het grondwaterniveau, op het gedeelte waar in de toekomst woningen gebouwd gaan worden. Na de ontgraving wordt een leeflaag aangebracht. Deze fase is kort na de bouwvakvakantie afgerond.

In de tweede fase zal op het achterste deel van de locatie aanvullend een in situ sanering van het grondwater plaatsvinden door middel van het inspuiten van ozon in de bodem dat de verontreinigende stoffen afbreekt. Deze fase zal een half jaar in beslag nemen en naar verwachting starten in de tweede week na de bouwvakvakantie.

Wat voor woningen er gebouwd worden is nu nog niet duidelijk.