Ugchelen is weer een vistrap rijker

Er is weer een nieuwe vistrap opgeleverd in Ugchelen. Ook deze keer in het kader van het Apeldoorns Waterplan waarin de gemeente Apeldoorn en het Waterschap Vallei en Veluwe nauw samenwerken. De vistrap is gebouwd op het terrein van de familie Geurts aan de Ugchelseweg. Deze familie woont op een cultuurhistorisch waardevolle plek waar in het verre verleden de papiermolen De Steenbeek stond en nu nog het oude bedrijfspand van Texoclean staat. Beide bedrijven maakten gebruik van het water van de Schoolbeek. Dit water werd via de opgeleide beek aangevoerd waardoor er bij de molenplaats een verval ontstond dat niet passeerbaar was voor vissen. Na dit vervalpunt mondt de Schoolbeek uit in de Ugchelsebeek. Om de Schoolbeek toch bereikbaar te maken voor vissen uit de Ugchelsebeek was het noodzakelijk om het vervalpunt bij Texoclean te omzeilen door een vistrap aan te leggen tussen de Schoolbeek en de Ugchelsebeek, daar waar het niveauverschil van het water het kleinst is. Die plek was te vinden op het terrein van de familie Geurts net achter de Ugchelseweg ter hoogte van autobedrijf Van Kampen & Pieters.

De vistrap is in goed veertien dagen gebouwd door de firma Pannenkoek uit Vaassen. Hij is van hout gemaakt met een betonnen bodem die volgestort is met maaskeien. Dat de vissen al snel de nieuwe weg wisten te vinden bleek uit het feit dat nog geen dag na oplevering de eerste stekelbaarsjes al tegen de trap opzwommen om hun nieuwe leefgebied te verkennen. Nu is het nog wachten op vissoorten, zoals de beekprik, het bermpje en de rivierdonderpad en wie weet wat voor een diersoorten er nog meer vanuit de Ugchelsebeek de Schoolbeek weten te vinden

Coby Kuipers

Vistrap 1 (600 x 450)      Vistrap 2 (600 x 450)