vrijwilligers van Zwerfvuil Straten Adoptiegroep op bezoek bij afvalverwerker

Leuk, informatief en het gevoel krijgen dat je wordt gewaardeerd. Dat waren opmerkingen die gemaakt werden door de vrijwilligers van de Zwerfvuil Straten Adoptiegroep. De groep was uitgenodigd door de dorpsraad en de Gemeente Apeldoorn voor een informatieve bijeenkomst bij Circulus-Berkel, aan de Aruba.

Ugchelen zwerfvuil vrij houden is het doel van de deelnemers Adoptiegroep en daarom gaan ze zeer regelmatig langs het door hen geadopteerde stuk straat, veldje of bosje.
Sommigen doen een klein stukje, het grasveldje op de hoek en anderen een lange straat. U kunt op de website van de dorpsraad vinden welke stukken van Ugchelen al geadopteerd zijn en hoe u zich kunt aanmelden. We weten dat er meer inwoners zijn die hun stuk straat al schoonhouden, soms al jaren, maar die vinden het overdreven om dat te melden. Toch willen we deze mensen oproepen zich wel op te geven als adoptant, zodat uiteindelijk heel Ugchelen “administratief” is geadopteerd en daarmee zwerfvuil- vrij wordt gehouden.

De bijeenkomst was heel informatief, we kregen een korte presentatie over hoe er vanaf 1800 met afval werd omgegaan. De paardenmest en het vuil van de straat werd door de armen verzameld en verkocht als landbouwmest. Afval was toen geld waard. Nederland liep aardig voorop met oplossingen voor afvalverwerking. Als een van de eerste landen gebruikten we verbrandingsovens. Als we tegenwoordig afval verbranden wordt er al vaak energie van gemaakt, maar het streven is toch om veel meer te hergebruiken. Nieuw papier van oud papier maken. Van Afval Naar Grondstof. VANG – de naam van het ambitieuze afvalprogramma voor heel Nederland. Het programma heeft een aantal doelstellingen, waarvan het terugdringen van restafval een belangrijke is. Per inwoner per jaar maximaal 100 kg restafval in 2020. Nu zit Apeldoorn op 162 kg restafval per persoon per jaar. En dat is in de praktijk 18 treinwagonladingen per dag vanuit Apeldoorn naar de verbranding in Wijster. Er is nog werk aan de winkel! Meer informatie vindt u op www.circulus-berkel.nl. De vrijwilligers ontvingen een aardige attentie en gaan opgewekt door met het opruimen van zwerfvuil. Doet u ook mee?