30 km / uur- straatspeeldag- experiment Richtersweg

Bent u ook iemand die zich meestal aan de 30 km houdt of bent u iemand die weigert zich te storen aan dit soort onzin: 50 km is toch niet te snel? Alleen kinderen hebben dit onderscheidingsvermogen niet. Dus toch maar 30!

In (bijna) heel Ugchelen mag niet harder worden gereden dan 30 km per uur.  De dorpsraad is blij met deze verkeersmaatregel..

Echter, velen houden zich niet aan deze snelheidsbeperking. De politie kan niet voldoende handhaven en voor fysieke maatregelen is geen / onvoldoende geld. Voor elk argument om toch sneller te rijden is wel een excuus. Je weet dat het niet mag, en toch doe je het…..raar!

Kortom, een bron van ergernis voor vele bewoners. Zo ook voor een bewonersgroep aan de Richtersweg.

Na de klachten te hebben geuit bij de wijkagent en de dorpsraad – die ook geen pasklare oplossing voor handen heeft- is na onderling beraad besloten om het eens anders te proberen. Door de bewonersgroep is een initiatief ontwikkeld dat , na verdere uitwerking, wellicht kan leiden tot een andersoortige aanpak van het snelheidsprobleem. Een beetje “stout” denken en doen.

Een begin is gemaakt. Binnenkort zullen bewoners van de Richtersweg daarover worden geïnformeerd en de eerste actie moet uitmonden in een straatspeeldag met remwegdemonstratie op 21 mei. Deze actie wordt ondersteund door Veilig Verkeer Nederland, Stichting Bevordering Verkeerseducatie, wijkagent en dorpsraad.

Daarna wordt bekeken wat de volgende stappen kunnen zijn.

Ugchelen gaat er zeker nog meer van horen.