vacature bestuurslid met “portefeuille” communicatie

HELP! de dorpsraad Ugchelen. Door omstandigheden is er op korte termijn behoefte aan een nieuw bestuurslid met een eigen “portefeuille”: communicatie.

Dit werkgebied is heel belangrijk gezien de rol die de dorpsraad vervult als platform in de communicatie tussen inwoners van Ugchelen en de gemeente, maar ook tussen dorpsraad en Ugchelenaren.

Wat is er te melden? Wanneer moet er over “iets” gemeld worden en waarom vinden we dat belangrijk? Welke belangen spelen waarover de dorpsraad zich een mening moet vormen en zich daarover dient uit te spreken?

De werkzaamheden omvatten onder andere:

  • deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergadering (’s avonds);
  • zelf schrijven dan wel doen verzorgen en organiseren van kopij voor de diverse communicatiemiddelen: de Bron, de website van de dorpsraad, de digitale Nieuwsbrief en (incidenteel) de Stentor, het Apeldoorns Stadsblad;
  • uitvoeren en verder ontwikkelen van een opgesteld PR-plan;
  • uitvoeren en verder ontwikkelen van een opgesteld communicatieplan.

Als bestuurslid word je ondersteund door twee commissieleden in de communicatiecommissie, waarin een werkverdeling voorhanden is.

De werkzaamheden kunnen met een grote mate van zelfstandigheid worden uitgevoerd.

Bestuurslid, teamlid zijn van een enthousiast werkende dorpsraad is uitdagend en boeiend vrijwilligerswerk: je inzetten voor de publieke zaak; je bent betrokken bij vrijwel alle aspecten van wat leeft en speelt in Ugchelen, nu en in de nabije toekomst. De dorpsraad doet ertoe!

Heb je belangstelling voor deze inhoudsvolle tijdsbesteding, neem dan contact op met de voorzitter van de dorpsraad, Harry Vos

t.: 055-5412946
m.: 06-13698162
e.: voorzitter@dorpsraadugchelen.nl