Bospark De Goudvink een aanwinst voor Ugchelen

Woensdag 27 januari vond de officiële opening van het bospark in Ugchelen plaats.

Afgevaardigden van de Dorpsraad en haar commissies, Gemeente, Waterschap, buurtbewoners, werkgroep Sprengen en van de vereniging voor veldbiologie verzamelden zich ’s middags bij Back in Town. Wethouder Mark Sandmann, o.a. verantwoordelijk voor water, nam als eerste het woord. Hij memoreerde dat 1/3 van de Eendrachtspreng, het griftsysteem, nu gereed is en mogelijk gemaakt is door synergiesubsidie van het Ministerie. De openbare ruimte van Apeldoorn en Ugchelen worden zo nog aantrekkelijker, mooie wandelmogelijkheden worden gecreëerd en inwoners kunnen meer genieten van de natuur. Daarnaast dient het bospark ook als waterberging en zorgt het in de zomerperiode voor verkoeling. Er zijn vistrappen en poelplekken aanwezig voor salamanders en ringslangen.

De wethouder bedankte alle vrijwilligers, die enorm veel werk verzetten om de beken en sprengen schoon te houden. Ook bedankte hij de bedrijven Owens Corning en AFP die hun medewerking hebben verleend.

De heemraad, Frans ter Maten, van het Waterschap Vallei en Veluwe ging verder in op de unieke Eendrachtspreng, onderdeel van het griftsysteem (gegraven in 1400), dat door de gemeente Apeldoorn naar Heerde loopt. De waterkwaliteit is uniek en de kracht van het water werd in het verleden veelvuldig in de aanwezige industrie gebruikt. De beken en sprengen in Ugchelen zijn van enorme ecologische waarde. De ijsvogel en de beekprik zijn al gesignaleerd en dat betekent dat er zeer goed kwalitatief water aanwezig is. Ook hij roemde de vrijwilligers, omdat het mensen zijn die zich inzetten voor de leefomgeving, er niet alleen over praten maar er ook in werken. Zij nemen meer verantwoordelijkheid en worden producent van de leefomgeving. Een diepe buiging voor de vrijwilliger! De dorpsraad krijgt als dank een informatiepaneel voor educatieve doeleinden voor beken en sprengen aangeboden.

Harry Vos, voorzitter van de Dorpsraad, dankt hem hiervoor en gaat als laatste in op de 10 jaar durende planvorming. Hij is trots op het prachtige bospark en ziet graag dat er met behulp van subsidies lesprogramma’s voor de scholen ontwikkeld kunnen worden met b.v. als thema “Je school kan de beek in”. Het bospark is een betekenisvolle en waardevolle plek voor Ugchelen en zal tevens worden opgenomen in wandelroutes. Daarnaast heeft het een toeristische attractie in verband met de koppelsprengen. Goos vertrok maar komt terug en krijgt een plek in het bospark.

Het schoonhouden van de sprengen is van groot belang. We moeten zorgen dat het water stroomt. Harry meldt dat het Leger des Heils het park adopteert om het schoon te houden. De nieuwe naam: De dorpsraad heeft een prijsvraag uitgeschreven en het college heeft een keuze gemaakt: Gert Wouterse heeft de naam bedacht, een veldnaam en die nog voorkomt op oude kaarten. Buiten, bij de ingang van het bospark, werd de naam onthuld. Voortaan heet het bospark De Goudvink.

Opening-Goudvink