Het oude “bosje van Norel”; en nu….?

Ugchelen heeft er een prachtig stuk bosachtig parkgebied bij.

Nu de hekken zijn verwijderd en het gebied vrij toegankelijk is, kan worden ervaren hoe fraai dit gebied langs Ugchelseweg en Ugchelensegrensweg er uit is komen te zien.

De Eendrachtspreng stroomt weer, een stuk Ugchelense cultuurhistorie is (opnieuw) zichtbaar en beleefbaar gemaakt.

Het centrum van Ugchelen is een waardevolle plek rijker; wellicht zelfs een (toeristische) attractie rijker.

Ruim 10 jaar is de dorpsraad Ugchelen met de gemeente in de slag geweest om het huidige resultaat gerealiseerd te krijgen. Vele vormen van overleg, inspraak, boze brieven en gesprekken met wethouders en ambtenaren waren nodig. De dorpsraad heeft moeten “slikken” dat ruim 1 hectare bosgebied moest worden gekapt om een uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken. Pas dan was de eigenaar van de grond bereid om zijn bos (…) in te leveren opdat de gemeente er een openbaar bos – en natuurgebied van kon maken.

Het was een ruil waar de dorpsraad, gelukkig, geen spijt van heeft gekregen (al is de kap voor de beoogde bedrijfsuitbreiding wellicht wat voorbarig geweest als je nu gaat kijken).

Maar ook met particuliere grondeigenaren grenzend aan de beek moest uiteraard overeenstemming worden bereikt.

Hoe dan ook, Ugchelen heeft er een prachtig wandelgebied bij, al moet je wel nog even door je oogharen een paar jaar vooruit kijken, als het groen wat meer tijd heeft gekregen om te groeien.

Bij de definitieve inrichting is de dorpsraad actief betrokken geweest; sterker nog, de commissie water van de dorpsraad- en daar is een hoop kennis aanwezig- heeft de gemeente van waardevolle adviezen kunnen voorzien.

Rondleiding EendrachtsprengGemeenteambtenaren spreken van wellicht straks het mooiste park van Apeldoorn. Tja…..die slingerende spreng, de landschappelijke hoogteverschillen, de ruimtelijke werking van de “wadi”, de natuurlijke groene opvangplek van het overtollige regenwater, de bankjes en bruggen, de restanten van het industriële verleden van de Van Gelder Papierfabrieken.

Velen hebben reeds een wandeling door dit gebied gemaakt.

Maar juist die wandelpaden hebben reeds tot , naar onze mening, terechte klachten geleid: slecht beloopbaar voor de oudere, dan wel minder mobiele mens. De dorpsraad heeft de gemeente daarover reeds aangesproken.

Overigens, het gehele gebied is nog “vers” en daarmee erg kwetsbaar; de taluds zijn zomaar vernield, de spreng kan zomaar vol liggen met zand door spelende kinderen…… laten we er met z’n allen zuinig op zijn.

Wel goed nieuws is dat de reeën die in het toen nog afgesloten gebied rondliepen, zich succesvol hebben verplaatst richting Europaweg. Ze worden daar op de enk regelmatig gezien. Prachtig, toch?!

Maar de klus is nog niet helemaal geklaard.

De dorpsraad hoopt dat op niet al te lange termijn het gebied verder uitgebreid kan worden in westelijke richting. Dan kan ook de belangrijkste sprengenkop van de Eendrachtspreng worden open gelegd. Grondeigendommen staan ook hier de uitvoering in de weg.

En voor de korte termijn:

Goos komt terug. Was hij in eerste instantie op deze locatie gedacht, Goos is door de genoemde vertraging in de plannen, al jaren “verbannen” naar Denneheuvel, waar hij het, verscholen in het bos, trouwens goed naar zijn zin zou hebben, wordt gezegd.

Maar Goos hoort in Ugchelen. De dorpsraad heeft de gemeente en de kunstenaar dan ook nadrukkelijk verzocht dit mogelijk te maken. De gemeente is nu druk bezig om Goos binnenkort te verhuizen en in dit parkgebied een fijne plek te geven.

27 januari is het dan zover!

Wethouder, waterschap en dorpsraad zullen het bospark officieel openen.

Dan zal ook de nieuwe naam van dit park bekend worden gemaakt. Weet U het nog? De dorpsraad vroeg inwoners van Ugchelen een naam te noemen voor dit park. De Commissie water van de dorpsraad heeft het college 3 namen voorgedragen en het college heeft besloten dat het nieuwe park gaat heten: ……..

De dorpsraad wil ook op deze plaats de diverse overheden en ambtenaren bedanken die de realisatie van dit plan hebben mogelijk gemaakt.

’t Heeft wat tijd en geld gekost, maar dan heb je ook wat!

Zo nodig en indien mogelijk zal in een volgende editie van De Bron nader op dit nieuwe stukje Ugchelen worden ingegaan.

Geef een reactie

*

veertien + drie =