Rondleiding Eendrachtspreng Zuidoost

Op vrijdagmiddag 4 december 2015 heeft de Dorpsraad en haar commissieleden de eerste contouren gezien van het nieuw ontwikkelde gebied Eendrachtspreng. Een aantal hadden al voorinformatie, veel anderen nog niet, maar de reactie was eensluidend: Het ziet er mooi uit. Het mooiste park van Apeldoorn werd het veel genoemd. En dat zou best kunnen: Mooie open sprengkoppen, strak geschoeide beken, hier en daar verdiept gelegen in het landschap en verbonden met een paar bruggen is het een prachtig wandelgebied geworden. Theo Straatsma, Gemeente Apeldoorn en ontwerper van het gebied, leidde de groep van zo’n 20 man rond en vertelde enthousiast over het landschap, de dieren en het behoud van de cultuurhistorische elementen van de van Gelderfabriek.

Landschap
Rondleiding Eendrachtspreng
Het eerste wat opviel toen we de ingang halverwege de Ugchelsegrensweg inliepen was een verdiepte sprengkop en de beek die laag in het landschap wegliep. Om deze sprengkop weer open te krijgen was enorm veel puin en ander afval verwijderd en afgevoerd, voor het hele gebied zo’n 1500 ton. Het roestige, vlokkerige water in de beekloop riep wel vragen op: “We hebben afgegraven tot in het grondwater zodat het water uit de sprengkop goed kon uitstromen. In het water dat uit de grond komt zit op deze plek veel ijzer en dat gaat onder invloed van lucht vlokken. Dat ziet er wat raar uit in het water maar dat verdwijnt vanzelf en slaat neer op de bodem. Over de verlaagde ligging lichtte Theo toe: Het is mooi en ook plezierig voor omwonenden, die zien de wandelaars op de paden nauwelijks lopen.

Dieren
Ons oog viel op de wildrasters. Deze zijn geplaatst als terrein afscheiding naar het bedrijventerrein. In het raster zijn wat doorgangen gemaakt om klein wild de mogelijkheid te geven om zich door het gebied te verplaatsen. Oude bomen laten we zoveel mogelijk staan, goed voor de spechten, en water uit het achterliggende gebieden wordt opgevangen in een zogenaamde wadi, waar het uitzuivert voordat het de beken instroomt. Zo’n wadi is weer een mooie plek voor kikkers en ringslangen. En in het water: de beekprik, daar hopen we op.

Cultuurhistorie
IMG_0669
De Eendrachtspreng is al erg oud en in 1672 is er al sprake van een watermolen. Later in 1869 werd deze molen eigendom van de van Gelderfabriek. Deze fabriek stopte in 1981. Op diverse plekken zijn de restanten zichtbaar waar van Gelder water oppompte voor het productieproces. De oude pomphuizen en takels zijn stille getuigen van een rijk verleden.

Toegangen
Zoveel mogelijk worden de ontsierende hekken verwijderd en ingangen gemaakt voor de wandelpaden. Het is een wandelgebied en dus zullen lage slagbomen gemotoriseerd verkeer tegenhouden. Honden kunnen worden uitgelaten op een nog te bepalen hondenuitlaatplaats. In het wandelgebied, om de taluds te beschermen tegen afkalving zou het mooi zijn als eigenaren hun honden niet in de beek laten spelen.

Geef een reactie

*

negen − een =