Wijzigingen buslijn 1

Bushalte Molenkatenlaan (bus 1) wordt vanaf dec. niet aangedaan / halte ziekenhuis blijft bediend.

Beste Dorpsraad Ugchelen,

Via dit bericht informeert Syntus u over het niet meer aandoen van de halte Molencatenlaan door lijn 1 vanaf zondag 13 december.

Op 9 oktober jl. heeft u van Syntus op dit e-mailadres een bericht gekregen over de wijzigingen van de dienstregeling van de bussen in Apeldoorn. Ugchelen wordt bedient door lijn 12 en aan de flanken door lijn 1 en 108. Voor lijn 12 en 108 zijn er geen wijzigingen gemeld. Voor lijn 1 is gemeld dat de halte Randerode zou vervallen.

Randerode heeft hierop haar bezwaar geuit. Hoewel het aantal instappers op de halte op het terrein hier gering was, is de organisatie bezig met een nieuw zorgaanbod. Men gaat zich vanaf dit jaar meer richten op revalidatie, waar de bus voor de deur volgens heb een onmisbare voorziening is. Samen met Randerode en de gemeente Apeldoorn heeft Syntus gekeken of een bediening van Randerode toch mogelijk is, zonder veel kwaliteitsverlies elders in de stad. Wij hebben samen een mogelijkheid gevonden.

Om de bediening van Randerode eens per half uur te kunnen garanderen stelt Syntus voor om enkele versnellingsmaatregelen op lijn 1 door te voeren. Eén hiervan is het niet meer aandoen van de halte Molencatenlaan.

Deze halte ligt aan de Ugchelse zijde van het ziekenhuis. De halte Gelre Ziekenhuis ligt op een steenworp afstand van de Molencatenlaan. Doordat er relatief veel wordt uitgestapt bij de halte Molencatenlaan door mensen die vervolgens naar het ziekenhuis gaan, is de meerwaarde van deze halte beperkt. Maar voor inwoners van de omgeving Kruisvoorde is deze halte aantrekkelijker dan het ziekenhuis.

Wij zijn ons ervan bewust dat de bereikbaarheid met het OV voor de omgeving Kruisvoorde iets minder aantrekkelijk wordt. De halte ziekenhuis is voor de Ugchelse reizigers in onze optiek een goed alternatief voor de Molencatenlaan.

De halte wordt (nog) NIET definitief opgeheven. De verwachting van Syntus is dat mede door deze maatregel Randerode zonder al te veel extra tijd- en kwaliteitsverlies bedient kan blijven. In het voorjaar zal na een evaluatie van de rittijden moeten blijken dat het niet meer aandoen van de halte Molencatenlaan wel of niet significant bij heeft gedragen aan een versnelling van de lijn. Dan pas wordt definitief besloten de halte op te heffen of als dat kan weer op te nemen.

Syntus hoopt de dorpsraad zo te hebben geïnformeerd over het hoe en waarom van deze maatregel. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij bereiken via speulman@syntus.nl

NB: Uiteraard zal Syntus in de bus en op de halte melding maken van deze maatregel.

Met hartelijke groet,

Arent Jan Speulman
Vervoerkundige | Syntus Gelderland

e: speulman@syntus.nl
w: www.syntusgelderland.nl

 

Geef een reactie

*

zeventien + vier =