Kerstnachtdienst in Kapel Caesarea

Samenzang, levensverhalen en ontmoeting in de Kapel van Caesarea

UGCHELEN- Op kerstavond, 24 december, organiseren Leger des Heils Gelderland en Kapel Caesarea BV een kerstnachtdienst in de Kapel van Caesarea aan de Hoenderloseweg 108 in Ugchelen.
De dienst in de kapel begint om 22.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting.

In de kapel wordt ieder jaar een kerstnachtdienst gehouden.
Er zullen bekende kerstliederen ten gehore worden gebracht.
Vorige jaren is de dienst druk bezocht door mensen uit Ugchelen en de wijde omgeving.

De leiding van de dienst ligt in handen van Lt.-kolonel mevrouw dr. C.A. Voorham van het Leger des Heils. Medewerking wordt verleend door het ensemble van muziekvereniging ‘Eendracht’ en het vocaal ensemble ‘Aquamarant.

Het thema van de dienst dit jaar is “Kerst voor Iedereen’.

Collecte:
Tijdens de dienst wordt een collecte gehouden. De opbrengst gaat naar 50|50 workcenter van Leger des Heils Gelderland, ten behoeve van nieuwe bladblazers.

Samenwerking
Kapel Caesarea BV de beheerder van de Kapel en Leger des Heils Gelderland werken op een bijzondere manier samen. Zo verrichten de bewoners van Caesarea, cliënten van het Leger des Heils, in en rondom de Kapel werkzaamheden om onder meer weer een arbeidsritme op te bouwen. De Kapel van Caesarea wordt gebruikt voor activiteiten zoals concerten, jubilea en is een officiële trouwlocatie van de gemeente Apeldoorn.

Iedereen helpen
Leger des Heils Gelderland biedt hulp en zorg aan mensen die een beroep op ons doen. Alcohol- of drugsverslaafden, dak- en thuislozen, mensen die in aanraking met Justitie zijn gekomen of dreigen te komen, of mensen met een combinatie van problemen waaronder schuldenproblematiek. Ze kunnen bij ons terecht. Het zijn vaak de mensen die nergens anders in de zorg terecht kunnen.
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en biedt hulp aan iedereen, ongeacht levensbeschouwing, nationaliteit, politieke overtuiging.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Alice Koolhaas, communicatiemedewerker
M 06 5548 9594 E: a.koolhaas@legerdesheils.nl

Poster Kerstnachtdienst 2015 Caesarea