Witte of blauwe bebouwde komborden Ugchelen?

Bord-Apeldoorn-en-Ugchelen-Ugchelenaren vragen zich af hoe het zit met de plaatsnaamborden als je Ugchelen binnenkomt. Blauwe borden met Apeldoorn en witte waarop Ugchelen genoemd wordt. Naar aanleiding van hun vragen is dit voorgelegd aan de Gemeente:

Geachte dorpsraad,

Via deze mail wil ik graag reageren op vragen over de bebouwde komborden van zowel Apeldoorn als Ugchelen.

Het betreft hier een situatie die niet veel (meer) voor komt in Nederland. Ugchelen is, net als Apeldoorn, een woonplaats volgens de BAG gegevens en het postcodeboek. Het is echter zo dat de bebouwde kommen van deze twee plaatsen al lange tijd geleden zijn samengegroeid, waardoor er nu sprake is van één bebouwde kom. Hiermee bedoel ik de eenheid in (verkeerskundige) weginrichting en bebouwingsdichtheid.

Er is een verschil tussen de blauwe bebouwde komborden en de witte, zogenaamde ‘pseudo-‘, komborden. De blauwe borden met witte letters zijn feitelijk verkeersborden in de zin van het RVV 1990 (RVV code H1 en H2). De witte borden hebben geen juridische status.
Men mag immers na het passeren van het blauwe bebouwde kombord maximaal 50 km/uur rijden. Bij het passeren van een wit bebouwde kombord blijft de ter plaatse geldende maximum snelheid gehandhaafd.

Uit verkeerskundig oogpunt is ervoor gekozen om de bebouwde kom van Apeldoorn sluitend te houden, zonder deze te onderbreken bij de grens van Apeldoorn en Ugchelen (onder andere ter hoogte van de Laan van Westenenk). Het is namelijk niet praktisch en tevens verwarrend om, bij alle invalswegen van Ugchelen een blauw bebouwde kombord ‘Ugchelen’ te plaatsen, en aan de raakvlakken met Apeldoorn een einde-bebouwde kombord ‘Ugchelen’ en direct daaropvolgend een bebouwde kombord ‘Apeldoorn’ te plaatsen. De toepassing van witte komborden met ‘Apeldoorn’ zou deze verwarring versterken. Om bovenstaande reden (het sluitend houden van de bebouwde kom van Apeldoorn) is Ugchelen bij alle invalswegen van buitenaf met een blauw bord ‘Apeldoorn’ aangegeven, met direct daaronder het witte kombord ‘Ugchelen’. Hiermee blijft Ugchelen als zelfstandige woonplaats buiten op de weg vindbaar, en Apeldoorn heeft daarnaast één rondom sluitende bebouwde kom.

Ik hoop u met deze uitleg iets meer duidelijkheid te hebben gegeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Regie en Beheer van de gemeente Apeldoorn.

Met vriendelijke groet,

Johan Ebbenhorst
jr. vakspecialist mobiliteit
j.ebbenhorst@apeldoorn.nl  |06 38 14 4342  |
www.apeldoorn.nl

Geef een reactie

*

achttien + 19 =