Dorps Meld Punt Dorpsraad Ugchelen

De Dorpsraad Ugchelen staat graag direct in contact met haar bewoners en heeft daar sinds jaar en dag een mogelijkheid voor: Het Dorps Meld Punt, iedere dinsdagavond van 19:00 tot 19:30 in het verenigingsgebouw Ugchelens Belang (UB). Op deze avonden kunnen Ugchelenaren bij één van de Dorpsraadleden informatie opvragen, problemen melden of zaken aandragen die te maken hebben met het leef- en woonklimaat.

De Dorpsraad pakt deze meldingen op en zal binnen 2 weken terugkomen met een antwoord, wat niet altijd wil zeggen dat de melding dan is afgehandeld. Ugchelenaren kunnen ervan uitgaan dat de Dorpsraad openstaande meldingen op de voet zal volgen en melders daarvan op de hoogte zal houden.

Voor vragen of meldingen op het gebied van wegen, groen, milieu, verkeer, straatmeubilair, stoeptegels, afval, sociale veiligheid, verlichting, vandalisme, vernielingen, etc. kan de buitenlijn (http://www.apeldoorn.nl/buitenlijn) van de Gemeente gebruikt worden:

Op de Dorps Meld Punt avonden is van 18:30 tot 19:30 ook de wijkagent aanwezig voor vragen en meldingen.

Geef een reactie

*

19 − 14 =