Het viaduct GP Duuringlaan: stand van zaken.

Zoals eerder aangekondigd, organiseerde de dorpsraad dinsdagavond 13 oktober in UB een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst om de uitkomst van de ideeënprijsvraag over de verfraaiing van het viaduct met elkaar te bespreken.

15 inwoners waren op de uitnodiging afgekomen, maar ook de gemeentelijke stadsdeelmanager en –beheerder waren nieuwsgierig.

Wellicht een wat teleurstellende opkomst, maar toch……

Een 6-tal ideeën waren bij de dorpsraad ingediend en in een geanimeerde bijeenkomst werden de inzenders in de gelegenheid gesteld hun idee toe te lichten, al dan niet voorzien van lichtbeelden.

Het wekte geen verbazing dat meerdere ideeën dezelfde oplossingsrichtingen bevatten.

Als het gaat om de sociale veiligheid in deze donkere, onvriendelijke doorgang, dan spelen verlichting en kleurstelling in diverse variaties een belangrijke rol.

Het betrekken van jongeren, cq. de schooljeugd van Ugchelen werd in dit verband genoemd.

Niet allen verven, maar ook kunstzinnige graffiti en gekleurde tegeltjes kunnen als middel worden ingezet.

Grote eensgezindheid bleek ook uit de nadrukkelijke wens de fysieke veiligheid van de voetganger te vergroten, door het aanleggen van een loopstrook of voetpad.

De Ugchelense karakteristiek van toepassing van grindbermen, als voortzetting van de G.P. Duuringlaan, vormt hierbij een logisch aanknopingspunt.

De afstotende metalen vangrails zouden in ieder geval moeten verdwijnen.

Ook het aanzicht van de tunnel, zijnde een entree van Ugchelen vroeg nadere aandacht: snoeien en verwijderen van begroening , maar, ingrijpender, het toevoegen van bouwkundige, architectonische elementen, bijv. in hout kunnen de aanzichten van de tunnel verzachten dan wel verfraaien: “Het viaduct als kunstwerk”.

Een verwijzing naar de identiteit van Ugchelen werd ook genoemd. Op de een of andere kunstzinnige manier het papier- en wasserijverleden tot uitdrukking brengen.

Interessante, praktische,zinnige en waardevolle ideeën dus.

Een grote mate van eensgezindheid over de te nemen maatregelen bleek te bestaan.

Hoe nu verder?

Rijkswaterstaat is eigenaar van het viaduct en verantwoordelijk voor de constructie. Aan deze partij moet medewerking worden gevraagd als we aan de constructie gaan “morrelen”.

De gemeente is eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de verlichting in het viaduct en van de weg.

En de dorpsraad…..? Wij gaan met partijen in gesprek om de uitvoerbaarheid van de ideeën te toetsen en de financiering ervan mogelijk te maken.

En de inzenders? Zij ontvangen van de dorpsraad een passende beloning als dank voor hun inzet en constructief“meedenken”.

Wordt vervolgd!

Geef een reactie

*

17 + twintig =