Woningbouw op voormalig TNO-terrein Laan van Westenenk

Zoals u ongetwijfeld weet worden de nog aanwezige bedrijfs- en kantoorgebouwen van TNO op deze locatie gesloopt. Twee nieuw gebouwde en in gebruik zijnde kantoorgebouwen langs de Arnhemseweg blijven staan.

Door de ETV Groep is in overleg met de gemeente een woningbouwplan opgesteld voor dit terrein.

Dit plan draagt als voorlopige naam “Ugchelen-Buiten” en ligt op dit moment tot 28 oktober ter inzage. Tot die datum kunnen bij de gemeente bezwaren / zienswijzen tegen het plan worden ingediend.

De naam Ugchelen –Buiten is gekozen omdat nadrukkelijk aansluiting bij Ugchelen wordt gezocht.

De dorpsraad is onlangs door de ETV Groep opnieuw uitgenodigd voor een toelichting op het plan en gevraagd om opmerkingen/ commentaar kenbaar te maken, nadat de dorpsraad in een eerder overleg al enkele vragen over de opzet en inhoud van het plan had gesteld.

Er is toen aandacht gevraagd naar het bouwen van ook goedkope(re) woningen, seniorenhuisvesting, een heldere oriëntatie op en directe bereikbaarheid van Ugchelen voor de fietser en voetganger en een mate van zichtbaarheid vanaf de Laan van Westenenk; immers, het gebied ligt tamelijk verscholen achter en in het groen en voorkomen moet worden dat er een eigen, geïsoleerde woongemeenschap gaat ontstaan; een zogenaamde “gated-community”

(terzijde: het plangebied ligt buiten het directe bemoeiinggebied van de dorpsraad)

 

De dorpsraad is overwegend zeer positief over het nu voorliggende globale plan.

Er worden ongeveer 275 woningen gebouwd in diverse categorieën en prijsklassen: rijenwoningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen, van sociale koop (vanaf € 175.000,-) tot duur.

De dorpsraad is positief over deze variatie in (koop)woningen.

De woningen worden gebouwd in een groene omgeving, aangezien veel van de huidige groenvoorziening, bomen en groensingels, wordt gehandhaafd en waarbinnen de woningen worden gesitueerd. Een waardevolle woonomgeving!

De oriëntatie op Ugchelen is optimaal, gegeven het te handhaven groen. Er wordt gezorgd voor een directe fiets- en voetgangersverbinding naar de Albert Schweitzerlaan.

De ontsluiting van het woongebied voor de auto gebeurt vanaf de Laan van Westenenk via de huidige toegang tot het terrein.

Naar de mening van de dorpsraad kan de zichtbaarheid vanaf de Laan van Westenenk op het toekomstig woongebied worden vergroot door “gaten” te maken in de omgrenzende groene singels.

Voorkomen moet worden dat het een af- en in zichzelf gekeerd, bijna geprivatiseerd woongebied wordt.

Naar de mening van de dorpsraad zal dit woongebied met zijn bewoners een welkome aanwinst betekenen voor Ugchelen: bewoners als potentiële klanten voor winkels, scholen en verenigingen.

Het plan zal in fases worden ontwikkeld en eind 2016 hoopt de ETV Groep als ontwikkelaar met de woningbouw te starten.

Geef een reactie

*

elf − tien =