Verfraaiing Viaduct G.P.Duuringlaan / A1

In de Bron van 3 juni jl. heeft de dorpsraad Ugchelen een oproep geplaatst voor het aanleveren van ideeën om het viaduct A1 / G.P. Duuringlaan een vriendelijker aanzien te geven. De uitstraling van deze onderdoorgang, als een entree van Ugchelen ziet er bepaald niet uit: een donker, sociaal onveilig gat. 5 Inwoners van Ugchelen hebben een idee ingezonden. Deze voorstellen leveren zeer zeker aanknopingspunten voor het verfraaien van deze onderdoorgang.
Het viaduct is in eigendom en beheer bij Rijkswaterstaat. Deze instantie zal dan ook betrokken moeten worden bij de uitwerking van de ingeleverde ideeën.
Dat geldt uiteraard ook voor de gemeente, verantwoordelijk voor het wegbeheer van de G.P. Duuringlaan en de (verkeers)veiligheid op deze toegangsweg tot Ugchelen.
Gaarne wil de dorpsraad, behalve de inzenders, ook overige belangstellenden de gelegenheid geven kennis te nemen van de ingediende ideeën.

Dit kan op dinsdagavond 13 oktober om 19.30 uur in verenigingsgebouw Ugchelens Belang ( UB ).

De inzenders krijgen dan de gelegenheid hun voorstellen publiekelijk te presenteren.
Ook zal dan worden ingegaan op de toetsingscriteria welke zullen worden gehanteerd en de verdere procedure om tot realisatie te komen.
Ook vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en gemeente zullen worden uitgenodigd.
De dorpsraad nodigt u van harte uit voor deze bijzondere bijeenkomst.

Geef een reactie

*

drie × vier =