Schoonmaakactie Winkewijert

Van de elf watermolens die ooit in Ugchelen draaiden zijn de meeste verdwenen. Maar de sprengen die deze molens met hun water van energie voorzagen zijn nog allemaal aanwezig. Als de renovatie van de Eendrachtspreng klaar is, dan geven alle sprengen in Ugchelen weer water.

De sprengkoppen van deze sprengen liggen vaak als juweeltjes verstopt in de Ugchelse bossen en bosjes. Deze met de hand gegraven bronnen moeten goed schoon gehouden worden om water te kunnen blijven geven. In het verleden maakte de beekruimer de sprengen schoon, maar dit beroep stierf uit toen de wasserijen hun deuren gingen sluiten en het daarom economisch niet meer haalbaar was. Daarna raakten de sprengen in verval, totdat de gemeente Apeldoorn en het waterschap in 2005 de handen ineen sloegen om de sprengen alsnog te herstellen. De sprengen op de Veluwe hebben namelijk een grote cultuurhistorische waarde en de clusters aan sprengen zoals ze op de Oostelijke stuwwal van de Veluwe zijn te vinden zijn uniek in Europa.

Maar handmatig schoonmaken blijft noodzakelijk, vooral ook omdat er bijzondere planten en dieren in en om de sprengen leven die door machinaal onderhoud zouden verdwijnen. Een voorbeeld is de beekprik. De larve van dit zeldzame visje leeft in het slib van de bodem. Als je dit slib met machines gaat afvoeren dan heb je kans dat je een hele populatie toekomstige beekprikken ongewild verwijdert.

De Commissie Water van de dorpsraad is dan ook bijzonder trots op haar vrijwilligers die onder verantwoordelijkheid van het Waterschap Vallei en Veluwe een groot deel van de Ugchelse sprengen handmatig schoon houden. Zij voelen zich allemaal erg betrokken bij onze mooie sprengen.

Tineke Weidema is een van die vrijwilligers en zij ergert zich al een tijd aan de enorme hoeveelheid hout, betonnen palen en zand dat in de koppen van de Winkewijert te vinden is.

Sprengen Winkewijert
De vijf sprengkoppen van deze spreng liggen in het bosje aan de Richtersweg. Het is een heel mooi stukje bos met diepliggende sprengen waar de hondenliefhebbers graag hun honden uitlaten en veel kinderen graag dammetjes bouwen. Tineke wil graag deze sprengkoppen samen met anderen schoonmaken en heeft zich om die reden aangemeld bij de Commissie Water van de Dorpsraad Ugchelen. Zij gaat het schoonmaken van deze sprengkoppen coördineren en heeft hiervoor toestemming gekregen van het Waterschap Vallei en Veluwe en van de eigenaar van het bos, dhr. De Kruijf.

Op zaterdag 24 oktober gaat deze schoonmaakactie van start en de scouting heeft al toegezegd haar te komen helpen. Een aantal ervaren vrijwilligers gaan de scouts begeleiden.

Woont u in de omgeving van de Winkewijert en vind u het leuk om op deze ochtend mee te doen, dan nodigen wij u uit om te komen helpen.

Datum: zaterdag 24 oktober van 9.00 tot 12.00 uur. We verzamelen om 9.00 uur bij het gebouw van de Scouting, Hulkestein 45.

Nodig zijn: rubber laarzen, werkhandschoenen, een hark of greep. Wij brengen zelf ook nog enkele grepen mee. De dorpsraad Ugchelen zorgt voor koffie en iets te eten.

Opgeven bij de Commissie Water van de Dorpsraad. Tineke Weidema, e-mail: tineke.weidema@gmail.com of Herman Geurts, tel: 06-13280437

Geef een reactie

*

vier + 20 =