Ugchelen krijgt een dorpsbos/park naast het winkelcentrum

In het bos langs de Ugchelsegrensweg/Ugchelseweg is men bezig met het herstelproject van de Eendrachtsprengen. Het bos behorend bij het (voormalige) bedrijf Norel is overgedragen aan de gemeente en wordt openbaar toegankelijk gemaakt. Doordat dit gebied aansluit op het centrum van Ugchelen krijgen de bewoners van Ugchelen hun eigen dorpsbos/park.

De werkzaamheden zijn momenteel in volle gang. Vanaf de Laan van Westenenk, hoek Ugchelseweg wordt de beek hersteld en voorzien van een beschoeiing. In dit deel is de beek opgeleid; daarom wordt de beschoeiing voorzien van leem, om te zorgen dat het water niet in de grond zakt. Verderop richting “pomphuisje” begint de sprengenbeek ook water te “leveren”. Vlak bij het pomphuisje stroomt water uit een nieuw te graven spreng in de al aanwezige spreng. Deze spreng verbindt een drietal nog te herstellen sprengkoppen met elkaar. Ook deze koppen waren dichtgestort, soms met puin. De verwachting is dat deze waterbronnen voldoende water leveren om de Eendrachtspreng weer te laten stromen! In maart werden er bomen gekapt in het bos langs de Ugchelseweg en achter de tennisbanen.

Naast de sprengen worden wandelpaden aangelegd. Ingangen komen in het dorpscentrum, het begin van de Ugchelseweg en halverwege de Ugchelsegrensweg. Ugchelen als wandeldorp krijgt zo weer een stimulans! Ter afronding van het project worden bruggetjes en banken geplaatst. Ook wordt een groot deel van het ontsierende hekwerk verwijderd. Oplevering: eind december!

Het deeltraject Noord is inmiddels uitgevoerd. De Eendrachtspreng stroomt hier bij het bosje nabij de Europaweg in de Grift. Hier stond vroeger de papierfabriek Van Gelder en eerder nog molen de Eendragt.

Dorpsraad Ugchelen, Commissie  Groen

Johan Belonje

Geef een reactie

*

8 − 3 =