Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Ugchelseweg Ugchelen (31 juli 2015)

Het besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn besluit:
1 door middel van het verwijderen en plaatsen van de verkeersborden A1(30) en A2(30) met daarboven zone van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 kilometer per uur zone aan te wijzen op de Ugchelseweg vanaf de Laan van Westenenk in zuidelijke richting, zodat de weg wordt toegevoegd aan het bestaande verblijfsgebied;
2 door middel van het verwijderen en plaatsen van de verkeersborden A1(30) en A2(30) met daarboven zone van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 kilometer per uur zone aan te wijzen op de Ugchelseweg vanaf de Laan van Westenenk in noordelijke richting, zodat de weg wordt toegevoegd aan het bestaande verblijfsgebied;
3 door middel van het verwijderen van de verkeersborden B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Ugchelseweg de voorrangsweg op te heffen;
4 door middel van het plaatsen van de verkeersborden B4, B5, B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 voorrangskruispunten in te stellen, waarbij bestuurders uit de zijstraten aan bestuurders op de Ugchelseweg voorrang dienen te verlenen, op de volgende kruispunten:
a) Ugchelseweg – Eendrachtstraat (brom)fietsdoorsteek richting Europaweg;
b) Ugchelseweg – Hattemseweg;
c) Ugchelseweg – Beeklustweg.
5 door middel van het aanbrengen van markering (fietssymbolen en onderbroken markering) fietsstroken aan te brengen op de Ugchelseweg en de Eendrachtstraat tussen kruispunt Jachtlaan – Eendrachtstraat en kruispunt Derk Kamphuisweg – Ugchelseweg;
6 door middel van het verwijderen van fietssymbool de Opgeblazen Fiets Opstelstroken op de Ugchelseweg nabij het kruispunt Laan van WEstenenk op te heffen;
7 door middel van het verwijderen van verkeersborden D2 van bijlage 1 RVV 1990 op de volgende locaties de verplichting tot rechts passeren te verwijderen:
a) Ugchelseweg ten zuiden van het kruispunt met de Laan van Westenenk;
b) Hattemseweg nabij het kruispunt met de Ugchelseweg.
8 door middel van het verwijderen van verkeersborden E1 van bijlage 1 RVV 1990 de parkeerverboden op de Ugchelseweg en het gedeelte van de Eendrachtstraat tussen de fietsdoorsteek richting de Europaweg en de aansluiting met de Jachtlaan te verwijderen;
9 door middel van het plaatsen van verkeersborden G11 en G12 van bijlage 1 van het RVV 1990 de doorsteek Ugchelseweg – Eendrachtstraat aan te wijzen als verplicht fietspad.

Meer info: Overheid.nl (Staatscourant Nr. 24297)

Geef een reactie

*

11 − 5 =