Over het viaduct A1 / G.P.Duuringlaan

Weet u het nog? De dorpsraad heeft een oproep gedaan aan inwoners van Ugchelen : hoe kan dit viaduct, deze onderdoorgang een fraaiere, meer uitnodigende entree van Ugchelen worden. Tot op dit moment, 20 juni, zijn bij het bestuur van de dorpsraad een zestal inzendingen binnen gekomen ter verfraaiing van dit viaduct, het opknappen van dit donkere, mensonvriendelijke gat.

Heel waardevolle en creatieve ideeën zijn geopperd, al dan niet geïllustreerd met plaatjes. Inzenders, alvast veel dank!

De (technische) uitvoerbaarheid van de ideeën zullen we binnenkort gaan bespreken met de gemeente en dan zal gezamenlijk contact gezocht gaan worden met Rijkswaterstaat, eigenaar van dit “kunstwerk”.

Na deze eerste toetsing zal de uitgeloofde prijs aan de winnaar worden bekend gemaakt en mag hij / zij het plan presenteren.

Geef een reactie

*

negentien + drie =