Wandeling ommetje Schoolbeek en Veldekster

Ommetje Schoolbeek en Veldekster in Ugchelen

Deze wandeling duurt ongeveer drie kwartier (ca. 2 km). Let u op de routepalen. Sommige palen hebben een nummer; deze nummers staan in de volgende tekst. De tekst is te zien, te downloaden op de website van de Dorpsraad Ugchelen (o.a. via QR-code) en het IVN Apeldoorn. De wandeling volgt voor een groot deel de Schoolbeek. Dit Ommetje is een samenwerking van de Commissie Groen van de Dorpsraad Ugchelen en het IVN-Apeldoorn.

 1. Beektuin
  Het waren de bewoners van Ugchelen die de voormalige heemtuin in 2012 omvormden tot de Beektuin. Een lommerrijk rustpunt in het 1. Beektuingroen nabij de befaamde Ugchelse Kei. Blikvanger is de imposante beuk. Van veel recentere datum zijn de knotwilgen langs de oever van de Schoolbeek. Door de seizoenen heen komt er een grote variatie aan planten op. De Schoolbeek is sfeerbepalend voor deze plek met aan de ene kant houten beschoeiing en aan deze zijde aantrekkelijke speelse stapstenen. Vlinderstruiken trekken vlinders aan en besdragende struiken, waaronder de vlier, vogels. Ook zijn er inmiddels diverse fruitbomen geplant.

  Eikensingel
  De monumentale rij eiken trekt veel dieren aan. Er is geen boom die zoveel verschillende soorten insecten onderdak of voedsel verschaft. En insecten zijn voedsel voor vogels en kleine zoogdieren. EikensingelDe eiken staan vrij dicht op elkaar, zodat de kronen niet de breedte kunnen bereiken die vrijstaande eiken ontwikkelen. Een eik is goed te herkennen aan de verticale ribbels op de stam en uiteraard aan zijn vruchten. Eikels zijn ook voedsel voor onder andere gaaien en eekhoorns. Zij verstoppen ze, om een wintervoorraad te hebben. Als ze de eikels niet ophalen, zijn er weer kansen voor nieuwe eikenbomen.
   
 2. Bruggetje
  Op het bruggetje heb je goed zicht op de Schoolbeek. Deze niet-natuurlijke beek (een spreng) is door mensen met de hand gegraven. De molenaar wilde geen natuur maken, maar gebruikte het stromende water om een molenrad te laten draaien. Er zijn tijden geweest dat de beken vies waren door het lozen van vervuild water uit de wasserijen. Nu is het zeer helder water. De gravers van vroeger hebben nooit een idee gehad van hoeveel waarde de beken nu zijn. Ugchelen is rijk aan beken en sprengen. Vogels, zoals de ijsvogel en zoogdieren komen er drinken en badderen. In de beek leeft o.m. de beekprik. Doordat het water stroomt, bevriest het niet.
   
 3. Ugchelsegrensweg
  Op deze “grens” raken Orden en Ugchelen elkaar bijna. De weg is deels omzoomd door lindebomen. De boomsoort is als solitaire boom en laanbeplanting graag gezien. In het voorjaar tonen ze het zachte lindegroen. In de bloeiperiode – eind mei, juni – vormen ze een zoemende oase voor bijen en hommels. In dit onbebouwde, open gebied zijn er, als natuurontwikkelingsactiviteiten, delen afgegraven. In de verlaagde delen komen nu massaal berken en dennen op. Vanwege  de nieuwbouw moet  u nu het fietspad volgen om bij punt 4 te komen.
   
 4. Waterberging
  Hier is een Wadi aangelegd. Een Wadi is een speciale gegraven vijver om regenwater langzaam in de bodem op te laten nemen. De bedoeling is dat hier overtollig regenwater geloosd kan worden uit het gescheiden rioolstelsel op de Veldekster. Hier ontstond een mooi nieuw vochtig natuurgebiedje met een prachtige, interessante vegetatie! Een gedeelte van de Wadi is bekleed met leem, zodat daar het water blijft staan. Dit is voor veel vogels, amfibieën en kleine zoogdieren van levensbelang.
   
 5. De Veldekster
  Er is niet zoveel fantasie voor nodig om in dit parkachtige deel van de route tentjes en caravans voor te stellen. De veldjes behoorden toe aan camping de Veldekster die in 1960 zijn eerste gasten ontving en in 2005 zijn poorten sloot. De veldjes zijn omzoomd door een grote verscheidenheid aan naald- en loofbomen. In het vroege voorjaar zingen de vogels dat het een lieve lust is.

  Watermolen
  Rond 1838 werden de Geurtssprengen of de Schoolbeek vanuit het Willemsbos gegraven. Dit was een kolossaal werk! De sprengkoppen (bronnen) lagen ca. 1 km van de toen opgerichte watermolen de Klarenbeek. In 1877 veranderde de papiermolen in een wasserij. Tijdens WOII installeerde molenaar J.Geurts in de molen een waterrad, aangedreven door de beek. Dit rad dreef een dynamo aan. Vele jaren later werden de molen en de boerderij gebruikt voor de camping. Na het verdwijnen van de camping is het gebied ontwikkeld tot een villapark, maar er is gelukkig nog veel ruimte voor groen! Op de brug kunt u het afgesloten gedeelte van de beek nog zien. Deze beek dreef vroeger het waterrad aan.

 6. De waterval
  We zien hier de nieuw aangelegde waterval.
  De oorspronkelijke beek voor de Watermolen is hier omgeleid. Deze omleiding voegt zich verderop weer samen met de aftakking van de originele beek. De beekwallen zijn hier verstevigd door het aanbrengen van leem. 


   
 7. Fietspad/wandelpad
  7 Fietspad Wandelpad
  We wandelen nu langs de beek langs een aantal prachtige monumentale eiken. Rechts zien we het villapark. Aan het einde van het fietspad loopt u het laatste gedeelte in omgekeerde richting van de route.

   

 8. Herinneringslinde
  De herinneringslinde is een geschenk van Ugchelens Belang voor het 25-jarig huwelijk van Koningin Beatrix en Prins Claus in 1991. De originele herinneringsboom is geplant aan de Ugchelseweg bij het toenmalige consultatiebureau. Toen dit gebouw in 1999 werd verkocht is deze boom hiervoor in de plaats gekomen. Waarbij het is voorzien van een smeedijzeren hek met plaquette. Heel vaak wordt een linde gekozen als herinneringsboom omdat lindes heel oud kunnen worden.