EEN DORPSPARK VOOR UGCHELEN

Op verzoek van de dorpsraad heeft de gemeente op dinsdag 17 februari de Ugchelse bevolking in het Ugchelens Belang geïnformeerd over het definitieve plan voor het herstel van de Eendrachtspreng Zuid en de aanleg van het omringende dorpspark.
Het plan heet Eendrachtspreng Zuid en bestaat uit twee fases. Fase 2. wordt voorlopig nog niet uitgevoerd, waardoor twee sprengkoppen, die op het terrein van Wegener liggen, nog niet kunnen worden aangesloten. Op deze avond werd dus fase 1. besproken.
De opkomst was overweldigend en de belangstellenden voor ons nieuwe dorpspark pasten niet in het zaaltje dat hiervoor gereserveerd was. Door de scheidingswand in U.B. weg te schuiven konden deze mensen toch nog het verhaal aanhoren.
Aan het woord voor de gemeente waren de ontwerper en projectleider de heren Straatsma en Nefkens en ook een medewerker van het Waterschap gaf toelichting waar nodig was. Het was een boeiende presentatie waardoor iedereen een goed beeld kreeg over hoe ons nieuwe Ugchelse park er uit gaat zien. Na afloop van de presentatie was er voldoende tijd voor het stellen van vragen en de beantwoording daarvan.
Hoewel de eerste bomen in maart gekapt worden, om de drie sprengkoppen en de sprengenbeek aan te leggen, heeft het park nog geen naam. De ontwerper Theo Straatsma roept de Ugchelse bevolking op om een naam te bedenken, want het Bosje van Norel kan echt niet meer. Heeft u een naam bedacht, stuur die dan op naar Coby Kuipers, secr. Commissie Water: kuipers.coby@gmail.com.
Heeft u deze bijeenkomst gemist of vind u het leuk het plan nogmaals te bekijken dan is deze presentatie hier te vinden. Meer informatie over het project vindt u op de volgende site: www.apeldoorn.nl/Beken-en-sprengen.

N.B. Op 12 maart hebben we een reactie ontvangen van Arnout Nefkens, Projectleider civiele projecten: Gefaseerde aanpak Eendrachtspreng zuidoost vanwege reeën.

Geef een reactie

*

13 − 7 =