Breustedt locatie wordt gesaneerd

Medio 2015 wordt gestart met de sanering van de vervuilde bodem op de Breustedt locatie (veldje tegenover Ugchelseweg 211/215). De grond met de vervuiling, veroorzaakt door het chemische bedrijf, wordt afgegraven en vervangen door schone grond. Ook het vervuilde grondwater wordt aangepakt. Men verwacht ruim negen maanden met de sanering bezig te zijn. Wat overblijft is een terrein dat geschikt is om op te wonen.
Voordat de werkzaamheden beginnen wordt er voor de direct omwonenden een informatieavond belegd.

Geef een reactie

*

1 + vijftien =