Gefaseerde aanpak Eendrachtspreng zuidoost vanwege reeën

Het herstel van de Eendrachtspreng zuidoost gaat gefaseerd gebeuren. Dat heeft alles te maken met de reeën die in het westelijke deel van het bosgebied leven.
De eerste fase is in de week van 9 maart gestart. In deze fase worden bomen gekapt in het bos langs de Ugchelseweg en achter de tennisbanen op het voormalige Norelterrein.
Dit deel van het bos blijft gedurende de werkzaamheden met een hek gescheiden van het bosgebied ten westen daarvan. Zo zorgen we ervoor dat de reeën in het westen blijven.

Het westelijke deel met de reeën wordt vanaf september uitgevoerd. We gaan nu wel de dieren tellen en de mogelijkheden bespreken met specialisten, waarbij we verplaatsing overwegen. Omdat het mogelijk is dat er nu dieren drachtig zijn, laten we ze voorlopig met rust. Dat betekent dat overige werkzaamheden voor de Eendrachtspreng in het westelijke gebied waar de reeën lopen, in fase 2 worden uitgevoerd, waarschijnlijk startend in september.

Het besluit om de Eendrachtspreng gefaseerd aan te pakken is genomen na de bijeenkomst van de Dorpsraad Ugchelen op 17 februari jl., waar dit onderwerp op de agenda stond.

Informatie ontvangen van Arnout Nefkens, Projectleider civiele projecten.

Geef een reactie

*

7 − een =