De centrumontwikkeling van Ugchelen: hoe staat het er mee?

De dorpsraad, en met hem velen in Ugchelen, hebben zeer teleurgesteld kunnen en moeten constateren dat een aantal winkels in Ugchelen hun deuren gaan sluiten of dat al hebben gedaan. Een forse kwalitatieve en kwantitatieve aderlating van het voorzieningenniveau.
Een slechte zaak voor het imago van het winkelcentrum Ugchelen en voor de overige ondernemers.
We weten dat de betrokken ondernemers ieder hun eigen redenen hadden om te stoppen. Dat kan en mag je een particuliere ondernemer niet kwalijk nemen.
Onze zorg over het winkelcentrum hebben we, opnieuw, uitgesproken tijdens de contacten met de wethouder en raadsleden.
We weten dat de detailhandel moeilijke tijden beleeft. Overal zie je winkels sluiten. Het koopgedrag wijzigt en winkelen via internet wordt steeds populairder.
De gemeente wil zich sterk maken voor wat zij noemt “de waardevolle fijnmazige winkelstructuur in Apeldoorn”: het behoud en waar mogelijk versterken van de wijk- en buurtcentra. Maar als je, zoals in het winkelgebied Ugchelen, geen eigendom bezit, dan zijn de sturingsmogelijkheden gering. Je kunt een ondernemer, de markt, nu eenmaal niet verplichten zich in Ugchelen te vestigen.
Maar voldoen de huidige, toch wat verouderde panden / winkels nog wel aan de eisen van de detailhandel? Kleine(re) specialiteitenwinkels willen vaak minder winkeloppervlak dan de bestaande panden bieden.
Naar de mening van de dorpsraad zou een grondige renovatie van het winkelgebied, inclusief de buitenruimte, een stap vooruit zijn. Daartoe is in het recente verleden al eens een plan aan de gemeente en grondeigenaren gepresenteerd, een plan dat toen positief is ontvangen.
Wie durft er nu nog te investeren? De risico’s zijn groot, de vraag van gebruikers kennelijk gering.
De dorpsraad heeft planontwikkelaars gevraagd met grond- en pandeigenaren in gesprek te gaan en te onderzoeken wat de (on-)mogelijkheden zijn.
De aanwezigheid van de LPG-tank van LPG-station De Witte belemmert ook de potentiele ontwikkelingen vanwege landelijke milieuwetgeving. Deze LPG-tank maakt het onmogelijk woningen boven de winkels te bouwen. Er is overleg tussen De Witte en de gemeente over een mogelijke verplaatsing van het bedrijf, maar dit is een moeilijke en moeizame kwestie, met vele belangen.
De centrumontwikkeling van Ugchelen staat continue op de agenda van de dorpsraad, we laten ons op de hoogte houden van de voortgang en zullen niet schromen om zo nodig deze zaak in de gemeenteraad aan de orde te stellen: wat heeft de gemeente er voor over om een kwalitatieve herontwikkeling mogelijk te maken? Meer kunnen we nu niet doen, we houden u op de hoogte.

Geef een reactie

*

5 × 5 =