Overzicht meldingen voor Fietsveiligheidsplan – stand per 8 juli 2014

Tot de zomervakantie 2014 kunnen inwoners van Ugchelen nog onveilige situatie’s voor fietsers melden bij de Dorpsraad. De Dorpsraad geeft deze meldingen daarna door aan de Gemeente. Van deze mogelijkheid is tot nu toe 8 keer gebruik gemaakt, hieronder een kort overzicht inclusief 2 reeds bestaande meldingen:

  • Op het fietspad van Hoenderloo naar Apeldoorn ter hoogte van het Leesten worden hoge snelheden gehaald wat gevaarlijk is als er mensen aan diezelfde kant omhoog fietsen omdat ze de fietsroute naar Hoenderloo vanaf het Leesten niet goed kunnen vinden.
  • De voorrangssituatie bij het fietspad bij het Leesten is voor automobilisten die van de parkeerplaats afkomen onduidelijk (verkeersbord achter boom)
  • Op de rotonde Laan van Westenenk – Aluminiumweg belemmeren bosschages een goede kijk op fietsers die de rotonde gebruiken.
  • Veel palen bij de ingang van de Parkelaar vanaf het fietspad Laan van Westenenk.
  • Reclamezuil belemmert het uitzicht voor overstekende fietsers vanuit Klein Hattem over de Laan van Westenenk.
  • Fietsers op de T-splitsing Jan van Houtumlaan – Ugchelseweg zijn, komend vanuit de Jan van Houtumlaan, voor beide kanten slecht zichtbaar.
  • Onoverzichtelijke situatie door het bushokje met reclame op de kruising Kruisvoorde – Albert Schweitzerlaan.
  • Ventweg annex fietspad aan de Europaweg tussen de Laan van Spitsbergen en de Jachtlaan levert onveilige situaties op door hoge snelheden gemotoriseerd verkeer. In het bijzonder speelt dit bij de benzinepomp.
  • Fietsonvriendelijke situatie op het fietspad komende vanuit de Zr. Meijboomlaan richting de Nijenbeek. Melding uit 2013.
  • Fietsroute vanuit Ugchelen naar Apeldoorn centrum over de Europaweg via Holthuis vice versa fietsvriendelijker maken (2-richtingen fietspad tussen Jachtlaan en Holthuis). Melding uit 2011.

Als u nog andere situatie kent kan u die doorgeven aan de Dorpsraad, via de website www.dorpsraadugchelen.nl, in de brievenbus in de hal van UB of via de post:
Dorpsraad Ugchelen,Postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen.

Geef een reactie

*

negen + twaalf =