Afvalbakken

In de laatste twee Bronnen stonden ingezonden brieven over het weghalen van de afvalbakken. De dorpsraad is blij met deze reacties. Het geeft blijk van betrokkenheid bij ons mooie dorp. Zwerfvuil is een groot probleem omdat er nog steeds mensen zijn die het heel normaal vinden om hun afval gewoon van zich af te gooien. Er zijn ook bewoners die bezuinigen op hun grijze container door zich van hun eigen restafval te ontdoen, in het gunstigste geval, door het in de afvalbakken langs de openbare wegen te gooien. Afval trekt afval aan, het is en blijft daarom een bewerkelijk proces voor de gemeente om het afvalprobleem aan te pakken. En er hangt een stevig prijskaartje aan. Geld dat er niet meer zoveel is dus wordt ook op afval bezuinigd.
De door de gemeenteraad genomen bezuinigingsmaatregel, valt door de dorpsraad niet terug te draaien. Een bezuinigingsmaatregel die, de media volgend, in vele gemeenten is genomen en heel begrijpelijk ergernis heeft opgeroepen.

En het probleem is ook bij al die gemeenten hetzelfde: hoe houden we, in dit geval in Ugchelen, de openbare ruimte schoon.

Laten we wel wezen, het is geen vanzelfsprekendheid dat de gemeente per definitie de door ons zelf veroorzaakte vervuiling opruimt; tenzij de volksgezondheid en / of veiligheid in het geding is.

En dat is gelukkig nog niet het geval.

In het hele land ontstaan burgerinitiatieven om bijvoorbeeld zelf afvalbakken te plaatsen en te legen, daarbij gesteund door de gemeente die het vuil afvoert.

En in Ugchelen? We weten dat er zich burgers hebben gemeld die een dergelijke actie ook zouden willen organiseren. De dorpsraad heeft al de Zwerfvuilactie opgezet en is nu in overleg met de gemeente hoe we de vervuiling kunnen aanpakken, nu de afvalbakken zijn verwijderd. Het probleem wordt immers niet opgelost met roepen dat het vuil wordt en dat er niets gebeurt.

U hoort nog van ons.

 

Geef een reactie

*

twaalf − zeven =