Verloedering van de voormalig bibliotheek in Ugchelen oplossen?

De dorpsraad hoort het steeds vaker: het gemis van de bibliotheek in Ugchelen. Een terecht geluid; maar de geschiedenis laat zich niet terug draaien. De bezuinigingen op cultuur hebben hun tol geëist. Natuurlijk is de dorpsraad blij dat er in het gebouw Ugchelens Belang nog een bescheiden volwassenenbibliotheek is kunnen blijven bestaan en dat de Bouwhofschool de kinderbibliotheek onderdak biedt. Maar het is niet zoals het was.

De verloedering van het leegstaande CODA-gebouw aan de Molecatenlaan baart ons zorgen. Het is verbazingwekkend dat er nog geen vernielingen zijn opgetreden. Dat zegt iets over Ugchelen; iets goeds! Zo snel mogelijk gebruikers vinden voor dit gebouw op deze belangrijke plek in het dorp is de oplossing.

Alle ideeën die u hierover zou hebben: laat het ons weten !! Elk idee is welkom en biedt wellicht een aanleiding voor de dorpsraad daarover met de CODA, als eigenaar van het gebouw, in gesprek te gaan.

Geef een reactie

*

4 − 2 =