Winnaar dorpsprijs 2013 gezocht!

Wie ontvangt januari 2014, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging UB en de Dorpsraad, het beeldje van de papierschepper – en een oorkonde met daarop de verdiensten – als beloning voor wat hij of zij heeft gedaan voor Ugchelen? Dat maken de bewoners van ons dorp uit.
Het is nog vroeg maar niet te vroeg om iedereen te attenderen op de mogelijkheid kandidaten bij de commissie voor te dragen. Behalve natuurlijke personen kunnen ook verenigingen, scholen etc. een voordracht indienen.
Wie komen er voor in aanmerking. Volgens het profiel als omschreven in het reglement ‘Dorpsprijs Ugchelen’ kunnen de prijswinnaar niet alleen personen maar ook instellingen zijn. Het criteria voor nominatie is ‘een bovenmatige inzet ten behoeve van het dorp Ugchelen. Het kan daarbij gaan om zowel een inzet vanuit vrijwilligerswerk als vanuit een beroep.’
Na ontvangst van de nominaties selecteert de Commissie Dorpsprijs in december wie voor de Dorpsprijs 2013 in aanmerking komt. Dat kan alleen als er voldoende kandidaten ‘met bovenmatige inzet’ worden aangemeld.
De commissie is er klaar voor. Nu de kandidaten nog.

Kandidaten kunnen tot en met 2 december worden aangemeld bij het secretariaat van de commissie: Wilma van Wijk, Voorhoevestraat 14, 7339 AT Ugchelen of per mail: m.vanwijk1@chello.nl.
In de brief of (e-mail) moet de reden van de voordracht worden opgegeven.

Dorpsprijs 2012 Bert Veeneman
Bert Veeneman, met beeldje en oorkonde: de winnaar van 2012.

Geef een reactie

*

5 − twee =