Laatste nieuwtjes van de dorpsraad voor de zomervakantie

1. Het dorpsmeldpunt is “wegens vakantie gesloten”. Met ingang van 23 juli tot en met 27 augustus is de dorpsraad niet bereikbaar via het dorpsmeldpunt. Op dinsdag 3 september is het meldpunt weer geopend. Ook het spreekuur van de politie, onze “dorpsagent”  Petra van Doorn vervalt in genoemde periode.

2. Leden van de Commissie Groen van de dorpsraad hebben een “bomenwandeling” ontwikkeld.  Bomen en water, ze horen bij Ugchelen. De bomenroute laat u kennismaken met waardevolle oude bomen en boomgroepen . In eerste instantie is het project opgezet voor de oudere leerlingen van de basisscholen in Ugchelen. (zie ook elders op deze pagina)

3.  De dorpsraad heeft onlangs een verkennend gesprek gehad met een vertegenwoordiger van Zorgbelang Gelderland, een consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn.  Burgers kunnen worden geholpen met vragen en klachten over zorg en overheid, gemeenten en organisaties kunnen advies vragen over wonen, zorg en welzijn. Als straks activiteiten op het gebied van zorg en welzijn worden “verplaatst” naar wijken en dorpen, als gemeentelijke taken op uitvoeringsniveau ook worden doorgeschoven naar dorpen en wijken, waar moet dan aan gedacht worden?

Moet en kan een dorpsraad daarin een rol vervullen, en zo ja, welke? Een zinvol overleg dat er toe heeft geleid dat op initiatief van de dorpsraad in het najaar aan dit belangrijke onderwerp in  een of meerdere bijeenkomsten aandacht zal worden besteed. U wordt op de hoogte gehouden.

4.  De dorpsraad organiseerde 27 mei een excursie langs de koppelsprengen. De  belangstelling was groot, de ervaringen waren plezierig en waardevol. Elders op deze pagina een verslag van deze bijzondere middag.  Heeft u ook belangstelling om zo’n excursie mee te maken, laat het ons weten!

5.  De dorpsraad wenst u allen een fijne zomer toe!

Geef een reactie

*

vier × 2 =