Hoe veilig voelt met zich in Ugchelen?

Nou, Ugchelen is en voelt zich behoorlijk veilig, hoor! Die conclusie durft de dorpsraad te trekken op basis van de onderzoeksresultaten Veiligheidspanel Apeldoorn, najaar 2012.

De gemeente heeft een Veiligheidspanel Apeldoorn (VP) ingesteld. Dit VP bestaat uit een internetenquête onder een vaste groep inwoners ouder dan 14 jaar; aan de leden van dat VP zijn 11 vragen over veiligheid voorgelegd.  In Ugchelen bestaat het panel uit totaal 58 personen, waarvan 75% ouder dan 50 jaar. De antwoorden op deze vragen in het najaar van 2012 vormen de zogenaamde “nul-meting”; het resultaat van elk volgend onderzoek kan nu worden vergeleken met deze nul-meting.

De aanleiding voor dit onderzoek (in geheel Apeldoorn) wordt door de gemeente als volgt geformuleerd:
– je moet als gemeente kunnen inspelen op actuele wijk- en buurtveiligheid
– de inwoners van de Apeldoornse wijken en dorpen kennen de eigen buurt of wijk het beste; zij  ervaren de problemen aan den lijve en zien het snelst oplossingen
– de gemeente Apeldoorn wil daarom weten wat er speelt in de wijken en dorpen.

Het gemeentebestuur wil dat ook de bewoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woonomgeving. Voor Ugchelen kan op basis van deze nul-meting het volgende worden geconcludeerd. Het aspect “veiligheid in de buurt” scoort 7.8 (op de schaal 1-10), en daarmee staat Ugchelen op de 4e plaats in de lijst wijken en dorpen in Apeldoorn.

De 3 meest genoemde veiligheidsthema’s in Ugchelen zijn:
– woninginbraak
– overlastgevende jeugd
– verkeersveiligheid

De top-3 prioriteiten veiligheidsthema’s zijn:
– woninginbraak
– veiligheid in en om school
– verkeersveiligheid

De top-3 minst genoemde thema’s waren:
– overlast zwervers en verslaafden
– winkeldiefstal
– geweldsdelicten

De gehele uitkomst van de enquête in Ugchelen vindt u hier: Veilheidspanel: hoe veilig is  Ugchelen

Wellicht dat de bovenstaande resultaten u aanleiding geven om te reageren.  De dorpsraad hoort uw reactie graag, zo mogelijk vergezeld van een voorgestelde oplossing of idee. Uw mening kan aanleiding geven tot actie(s) van de dorpsraad.

Geef een reactie

*

17 + twee =