Dorpsmeldpunt elke week weer open

Vanaf dinsdag 8 januari wordt er elke dinsdag weer een Dorpsmeldpunt gehouden. Uitzonderingen zijn de zomervakantie en de kerstperiode.

In het najaar van 2012 werd er alleen voorafgaand aan de bestuursvergadering van de dorpsraad een dorpsmeldpunt gehouden. Hoewel er steeds minder gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om op deze wijze met de dorpsraad in contact te komen is er toch gezocht naar een mogelijkheid om wekelijks een half uur een spreekuur te houden.

Vanaf januari 2013 is dat gelukt om, samen met de buurtvertegenwoordigers, elke dinsdag bezetting te hebben.

U bent tussen 19.00 u en 19.30 uur van harte welkom om uw zorg, ongenoegen of aandachtspunt aan de dorpsraad kenbaar te maken. Het gaat hier uitsluitend over zaken die u niet zelf kunt regelen via bijvoorbeeld de buitenlijn.
Een onveilige situatie in de buurt of in het verkeer, verandering in gebruik van de openbare ruimte (o.a. groen veldje, nieuw speelveld of ander gebruik van de berm) of iets waar u graag aandacht voor zou willen, kunt u bespreken op het dorpsmeldpunt.
De dorpsraad bekijkt uw verzoek / opmerking en gaat na of er iets mee gedaan kan worden. Daarbij is het algemeen belang van Ugchelen leidend.

De wijkagent Petra van Doorn is in beginsel ook elke dinsdag aanwezig in UB. Zij is er van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Geef een reactie

*

11 − 1 =