Boekje over de oude molen Altena te koop

De dorpsraad streeft naar het behoud en waar nodig herstellen van het cultuurhistorisch erfgoed van Ugchelen. Tot dat erfgoed horen zeker de beken en sprengen  met de daarbij behorende “molens”, nodig voor de papierfabricage en later de wasserijen. Beide de belangrijkste bronnen voor de bestaansgeschiedenis van Ugchelen. In Ugchelen zijn nog 3 van die voormalige molens herkenbaar aanwezig: de Hamermolen, de Winnemolen en de Bouwhofmolen.

Op initiatief van de dorpsraad wordt de geschiedenis van deze molens thans in boekvorm vastgelegd door Wim Kers, actief binnen de Commissie Water van de dorpsraad. Vorig jaar verscheen het verhaal van de Winnemolen aan de G.P. Duuringlaan.

Zaterdag 24 november werd de publicatie over de v.m. wasserij “Altena”, naast de Hamermolen aan de Hoenderloseweg,  gepresenteerd bij boekhandel Primera. Het boekwerkje is  daar te koop.

Opnieuw een prachtige uitgave met een stuk geschiedenis van Ugchelen in woord en beeld.

Geef een reactie

*

negen + 20 =