Wooncontainers “Skaeve Huse” bij Caesarea

Het Leger des Heils is voornemens maximaal 5 vrijstaande 1-persoonswooneenheden te plaatsen op hun terrein aan de Hoenderloseweg, complex Caesarea. Het zijn sobere wooneenheden voor veelal zeer kwetsbare mensen die zich onveilig voelen in de groepsopvang voor daklozen en kiezen voor een zeker isolement.
Het betreft meestal mannen met een verleden van woonoverlast waarvoor een dagelijks langskomende sociaal beheerder noodzakelijk is.
De dorpsraad heeft desgevraagd haar medewerking aan de plannen toegezegd.
Locatie en zorgverlening lijken optimaal op elkaar te zijn afgestemd.

Geef een reactie

*

tien − 8 =