Tijd van Dorpsmeldpunt gewijzigd!

Met ingang van 11 september is het Dorpsmeldpunt geopend op iedere 2e donderdag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur nog steeds in Ugchelens Belang. Deze openstelling gaat vooraf aan de reguliere bestuursvergadering van de Dorpsraad Ugchelen.
Deze wijziging werd noodzakelijk geacht aangezien vele meldingen thans via de e-mail binnenkomen en ook het aantal meldingen terug loopt. Dit kan duiden op een relatief tevreden “achterban”. Hoe dan ook, uit personele- en kostenoverwegingen is de dorpsraad tot dit besluit gekomen.
Het meldpunt werd tot nu toe gecombineerd met het spreekuur van de wijkagent. Dit spreekuur blijft voorlopig ongewijzigd: elke dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur in het dorpshuis Ugchelens Belang.

Geef een reactie

*

2 + negen =