Burgemeester op bezoek

De (nieuwe) burgemeester van Apeldoorn, de heer Berends, heeft 6 juli kennis gemaakt met de dorpsraad Ugchelen.
Na ontvangst in het verenigingsgebouw Ugchelens Belang is de burgemeester door het bestuur van de dorpsraad bijgepraat over een aantal zaken die in Ugchelen op de agenda van de dorpsraad staan. Zo is er gesproken over:
  • de problematiek van het winkelcentrum; de gewenste uitbreiding langs de Molencatenlaan wil maar niet van de grond komen ondanks alle goede bedoelingen. Hierbij is geconcludeerd dat de gemeentelijke overheid in voorkomende gevallen wel de regierol op zich moet (kunnen en willen) nemen.
  • het belang van het gebouw Ugchelens Belang als dorpshuis en de daarvoor benodigde financiële middelen om die functie te versterken.
  • het project “Ugchelen doet het! Samen!” waarbij getracht wordt de betrokkenheid van de inwoners van Ugchelen te vergroten bij aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De beken en sprengen, grindbermen, heemtuin en zwerfvuil zijn vooralsnog de belangrijkste aandachtsgebieden.
  • het belang van de beken en sprengen voor de identiteit van Ugchelen. Gevraagd wordt ook hier een actievere rol van de gemeente bij het beheer en onderhoud van deze cultuur-historisch waardevolle elementen: waterlopen en waterraderen.
  • de culturele verschraling in Ugchelen door het verdwijnen van de CODA-vestiging als centrale voorzieningenplek.
  • de zorg voor de ouder wordende mens in Ugchelen en, in combinatie daarmee, het optimaliseren van het woonservicegebied Ugchelen: hoe kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven in, met name, Ugchelen.
  • de huisvesting van senioren, jongeren en de realisatie van zorgwoningen.
  • de mogelijkheid tot realisatie van een eigen jeugdhonk voor de jongeren in Ugchelen.
  • de parkeerproblematiek in de woonstraten nabij het Gelre-ziekenhuis, veroorzaakt door de aanwezigheid van dat ziekenhuis. Gelet op de ervaringen uit het verleden, is door de dorpsraad aangedrongen op een overleg met het bestuur van het ziekenhuis en de burgemeester. De burgemeester is gevraagd hierin een actieve rol te spelen.
Het bezoek werd afgesloten met een korte rondgang op de fiets langs een aantal in het nieuws zijnde locaties in Ugchelen om daarna in Sprengenhof onder het genot van een drankje nog even na te praten. Samenvattend, een plezierige en informatieve kennismakingsbijeenkomst.
De burgemeester kan straks in voorkomende gevallen niet meer zeggen dat hij het “niet heeft geweten….”.
Bij zijn afscheid kreeg hij twee toegangskaarten voor de Theaterstraat 2012. Geeft hem de mogelijkheid om Ugchelen ook in een hele andere rol te bekijken.

Geef een reactie

*

2 × vier =