Naam Ugchelen blijft bestaan

In diverse media, o.a. Plaatsengids.nl, werd gesuggereerd dat Ugchelen zou voorkomen op een “rode lijst van bedreigde plaatsen”. Min of meer tegelijk met dit bericht verdwenen twee plaatsnaamborden “Ugchelen”, wit bord met blauwe letters, bij de Casimirlaan en Hoenderloseweg.
De verbazing van de dorpsraad over deze berichtgeving leidde tot vragen van de D’66 fractie in de gemeenteraad aan het college van B&W.
Uit de beantwoording van het college blijkt dat:
  • de gemeente de borden niet heeft verwijderd;
  • de gemeente zorgt voor nieuwe, vervangende naamborden;
  • de gemeente Apeldoorn woonplaatsen heeft benoemd en vastgelegd;
  • Ugchelen een plaatsnaam is en dat PostNL de codering van de postcode daarop afstemt;
  • het gemeentebestuur van mening is, met D’66, dat behoud van eigen identiteit bijdraagt aan het gewenste dorpse karakter. De plaatsnaamborden dragen daaraan bij.
Niks aan de hand dus! Ugchelen kan gerust zijn.
Lees hier de vragen van D66 en de antwoorden van de gemeente.

Geef een reactie

*

drie × 2 =