Grindbermen in Ugchelen

In de Bron, nr.13 vraagt TvdH hulp om “ons dorp” van het landelijk (…) grind af te helpen.
Want, grindbermen zijn ongemakkelijk voor de minder valide gebruiker van de openbare ruimte, steenslag doet autoruiten sneuvelen en naaldhakgebruikers zijn helemaal de klos.
Allemaal waar, maar dan liever betegelde trottoirs?
Veel reacties heeft deze “noodkreet” (nog) niet opgeleverd: één voor- en een tegenstander hebben via de Bron gereageerd.
De dorpsraad is al jaren overtuigd voorstander van het behoud van, cq. toepassing van de grindberm.
Deze opvatting willen we toelichtenen.
TvdH schrijft “wij (…) zullen er te allen tijde alles aan doen om het dorpse, landelijke van ons dorp te behouden”.
Een loffelijk streven, hoewel niet wordt aangegeven wat dat “ dorpse” in haar optiek dan betekent.
In een gemeentelijke beleidsnota wordt “dorps” gezien als een belangrijk onderscheidend element tussen wonen in de stad en in de omliggende dorpen; waaronder, volgens TvdH, dus ook Ugchelen.
“Dorps” wordt geassocieerd met specifieke waarden als rust, geborgenheid, gemeenschapszin en traditie. Mensen zien deze waarden graag terug in opzet en inrichting van hun dorp en hechten veel waarde aan het behoud van die karakteristieken.
Wie wel eens vergaderingen van UB en / of Dorpsraad bezoekt herkent deze geluiden.
Hoewel die dorpse karakteristieken lastig te omschrijven zijn, kun je denken aan: een opzet met voldoende ruimte en lucht, een aangekleed groen beeld, (informeel) parkeren in de berm, een voelbare relatie met het landschap en grindbermen die een landelijke uitstraling hebben
Kortom, praat je over het dorp en het landelijke Ugchelen dan lijken grindbermen hier bij te horen.
De dorpsraad is het met deze zienswijze volmondig eens.
En de bezwaren tegen die grindberm?
Natuurlijk, de grindberm is niet geschikt om te worden gebruikt door schoeisel met naaldhakken, voor gebruik met rollator, buggy of scootmobiel.
Hooggehakte dames en de minder valide medemens worden min of meer gedwongen van de rijbaan gebruik te maken.
Hoe erg is dat? Levert het gevaarlijke situaties op? Of voelt men zich onveilig?
Hoeveel voetgangers op de rijbaan zijn door de jaren heen door automobilisten aangereden? Zou het gezamenlijk gebruik van de openbare weg , de gedeelde ruimte, niet een sterker beroep doen op de individuele verkeersdeelnemer? Samen delen van de ruimte? Je mede verantwoordelijk voelen voor de mede-weggebruiker?
Die oudere, al dan niet minder valide weggebruiker, is echt niet per definitie zielig al we hem / haar wat meer “lef op straat” aanleren.
Opspattend grind? Jawel, maar wat meer eigen onderhoud aan de grindberm voor je deur hoeft dit geen probleem meer te zijn. Als we grindbermen willen behouden, moet je er ook wat voor over hebben.
Maar minstens zo belangrijk:  behalve het ruimtelijk beeld heeft de grindberm ook belangrijke milieuvoordelen. Het regenwater water infiltreert direct in de grond waardoor minder riolering en minder zuivering nodig is, de bodem verdroogt niet waardoor bomen en struiken betere groeiomstandigheden hebben.
Samengevat: het behoud van het alom gewaardeerde dorpse karakter en de grote milieuvoordelen zijn voor de dorpsraad de belangrijkste redenen om te pleiten voor aanleg, handhaving, onderhoud en beheer van de zo karakteristieke grindbermen in Ugchelen.

Geef een reactie

*

vier × drie =