Over waterraderen en beken en sprengen

Er zijn maar weinig ruimtelijke elementen zo karakteristiek voor Ugchelen als de beken, sprengen, molens en waterraderen. En daar zijn we best trots op.
Het laat de cultuurhistorie van Ugchelen zien; het maakt de geschiedenis letterlijk voelbaar en is een vorm van aanschouwelijk onderwijs.
Ook de gemeente Apeldoorn maakt graag gebruik van deze beelden als zij zich wil profileren.
Niks mis mee.
Wat is nu het probleem voor de dorpsraad?
De gemeente steekt veel geld in de renovatie van beken en sprengen; zie bijvoorbeeld de Eendrachtspreng.
Maar wie onderhoudt de molens en de waterraderen?.
In Ugchelen hebben we het over de Hamermolen (Hoenderloseweg), de Winnemolen (G.P.Duringlaan) en de Bouwhofmolen (Bouwhofweg / Klein Hattem)
Het zijn particulieren die hiervoor verantwoordelijk worden gesteld, zoals bijv. de Stichting Vrienden van de Hamermolen”, waarin een aantal zeer actieve leden van de dorpsraad zitting hebben.
Naar de mening van de dorpsraad is dat geen goede constructie: het beheer en onderhoud van een waardevol cultureel erfgoed afhankelijk laten worden van particuliere bereidwilligheid (zonder sancties).
Wij willen de gemeente vragen een stichting op te richten, waarin de Ugchelse belanghebbenden zijn opgenomen, die er organisatorisch en financieel borg voor staat dat het beheer en onderhoud van molens en waterraderen ook in de toekomst goed geregeld is.

De eerder genoemde stichting moet dan van die nieuwe organisatie deel gaan uitmaken

Geef een reactie

*

een − 1 =