Stand van zaken bouw vistrap en watermolen Winnemolen

De laatste tijd worden wij steeds vaker gevraagd hoe het staat met de bouw van de aangekondigde vistrap en watermolen op het Winnemolenpark. Zoals eerder gemeld  hebben wij als Commissie Water van de Dorpsraad, vanuit onze deskundigheid, een adviserende rol in dit “waterproject”
Dit project van vistrap en watermolen is een samenwerking van de projectontwikkelaar de fa. Plegt-Vos, het Waterschap Veluwe en de Gemeente Apeldoorn.
Wellicht is juist deze samenwerking er de oorzaak van dat het allemaal veel langer duurt dan ons aanvankelijk voorspeld was. De drie partijen hebben heel lang gestoeid met eigendomsrechten en uitwisselen van grond  om een en ander  uiteindelijk in een samenwerkingsovereenkomst vast te leggen. Wij hebben regelmatig geprobeerd bij de drie partijen wat meer voortgang in het project te krijgen, maar dat is ons niet of nauwelijks gelukt.
Maar toch, de overeenkomst is nu getekend en de planning voor deze voorlopig laatste fase in het totale project is gemaakt. Als alles loopt zoals gedacht, dan ziet het er ongeveer als volgt uit:

Maart 2010 verwijderen oude duiker onder de G.P. Duuringlaan en aanbrengen nieuwe duiker
April /Juni 2010 aanbrengen keerwanden en aanbrengen vistrap
Juni/Juli 2010 aanbrengen waterrad en verdere afbouw

 

Als het aan de projectontwikkelaar ligt dan zal dit gehele waterproject  vóór de bouwvakvakantie van dit jaar gereed zal zijn.
Wij hopen dat er geen verdere tegenslagen komen, want een ieder kijkt reikhalzend uit naar een mooi en goed werkende vistrap en watermolen.

Namens de cie.Water en Milieu van de dorpsraad Ugchelen,
Wim Kers

Geef een reactie

*

elf + 3 =