Oud worden in Ugchelen?

Natuurlijk, je kunt ook buiten Ugchelen gelukkig oud worden.
Wat ons als dorpsraad bezig houdt is de vraag of er voldoende woningen, geschikt voor ouderen, aanwezig zijn om de komende jaren te voldoen aan de vraag.
Immers, wij kunnen ons voorstellen dat veel inwoners van Ugchelen, en nu al zijn dat  reeds velen op leeftijd (……), die nu nog in een eengezinswoning zelfstandig wonen, straks zullen zeggen: ik wil graag in Ugchelen blijven wonen als daar passende huisvesting voor mij is.
Dat wil zeggen: een woning met slaapkamer en badkamer op de begane grond en zo mogelijk geschikt voor rolstoelgebruik.
Dit type woning is naar onze inschatting niet ruim voorradig in Ugchelen.
Daarom zijn wij bezig te inventariseren hoeveel woningen aan deze criteria voldoen en gaan we in gesprek met gemeente en woningcorporaties om te horen welk beleid op het gebied van ouderenhuisvesting in Ugchelen gevoerd wordt.
Wij willen weten of er invloed te verkrijgen is op een toewijzingsbeleid van de bestaande ouderenhuisvesting, of de gemeente actief is om ouderenhuisvesting mogelijk te maken.
Bijvoorbeeld: moet er op vrijkomende terreinen, meestal particulier eigendom, alleen naar de portemonnee van de eigenaar gekeken worden door vrije sector eengezinswoningen  mogelijk te maken, of is ook (sociale) ouderenhuisvesting mogelijk, huur- dan wel koopwoningen.
Graag horen wij uw mening hierover en uw suggesties stellen wij op prijs.

Geef een reactie

*

twee × vier =