Aan de slag……

Het was een geanimeerde en druk bezochte nieuwjaarsreceptie met de uitreiking van de jaarlijkse Dorpsprijs als het terechte hoogtepunt. Tevredenheid alom met de winnaar.
Het “instituut” dorpsraad werd daarmee ook op een indirecte wijze gewaardeerd.
Hoe dan ook, de Dorpsraad wil zich ook dit jaar met enthousiasme inzetten voor het wel en wee van Ugchelen. Het is vaker gezegd, maar zonder uw medewerking, inzet, kennis en ervaring zullen de resultaten minder zijn.
Jongeren en ouderen, het zijn 2 doelgroepen die de komende tijd met name extra aandacht zullen vragen.
Een groep jongeren zoekt een “eigen” plek , een andere groep zoekt ruimte om te sporten.
Ouderen vragen om passende huisvesting en een doelmatige en bereikbare zorg.
Moeilijke opgaven waarbij medewerking van derden absoluut nodig is.
De uitslag van de komende gemeenteraadsverkiezingen werpen hun schaduw vooruit.
De uitslag ervan zal een rol gaan spelen bij het functioneren van de wijk- en dorpsraden: hoe staat een nieuw college tegenover het fenomeen dorps- en wijkraden, hoe uit zich dat in beschikbaar te stellen financiële middelen, wie wordt de “dorpswethouder” van Ugchelen en gaat dat “klikken”” met de Dorpsraad, gaan ambtelijke reorganisaties nog een rol spelen. Etc.
Boeiende tijden! We houden u op de hoogte en laten ons graag door u informeren.

Geef een reactie

*

vijf + 5 =