Bouwen op het Wegenerterrein in Ugchelen?

Maandagavond 30 november waren er zo’n 35 belangstellenden in de Bronkerk om zich te laten informeren door de gemeente over bouwplannen op het “Wegenerterrein”, zoals aangekondigd in “de Bron” van 18 november.
De opkomst viel ons,  bestuur Dorpsraad, eerlijk gezegd wat  tegen.
De gemeente wil het mogelijk maken dat er 50.000 m2 kantoorruimte mag worden gebouwd aansluitend op de huidige bebouwing van drukkerij Wegener en ook nog 15 vrijstaande woningen op uit te geven grote kavels op de open “enk” direct te noorden van de Ugchelsegrensweg. Deze woningen moeten ruimtelijk aansluiten bij de 6 geplande kavels  grenzend aan het terrein van de Veldekster, gescheiden door de Ugchelsegrensweg.
Met name het bouwen op het open terrein- ten onrechte met “de enk” aangeduid- kwam voor de Dorpsraad als een verrassing.
De belangrijkste reden om deze woonbebouwing toe te staan is een financiële : met de opbrengsten van deze kavels moeten de plannen zoals neergelegd in de nota “herinrichtingsplan Zuidwestpoort Apeldoorn” ( Europaweg en aangrenzende terreinen) alsmede uitvoering van plannen tot herstel van beken en sprengen worden gerealiseerd.
Een motivering die de Dorpsraad in voorkomende gevallen eerder heeft gehoord; een voor ons moeilijk te controleren bewering.
Met andere woorden, niet een ruimtelijke visie maar een financiële overweging  lijkt aanleiding te zijn voor de planvorming.
Niet alle aanwezigen waren enthousiast over de plannen, zoals bleek uit vragen en / of opmerkingen, zoals:
–    waarom mag de gemeente wel bouwen  in ruimtelijk en landschappelijk waardevolle gebieden en wordt dit particulieren veelal verboden;
–    het fraaie landschappelijke beeld als entree van Ugchelen verdwijnt;
–    de open enk (…) wordt straks een grasveld van ongeveer 80x 100 meter;
–    boscompensatie is prima, maar het duurt wel 30 jaar voordat we nieuw bos herkennen;
–    de uitbreiding met zoveel kantoren vraagt een aanpassing en verbreding  van de Europaweg; is dat gegarandeerd?
–    klopt het verhaal wel met de visie van de “Groene Mal”en met het herinrichtingsplan Zuidwestpoort? In deze  laatste nota wordt helemaal niet gesproken over de nieuwbouwkavels; integendeel!
–    het heeft veel weg van een wat “gekunstelde invulling”: er moet geld verdiend worden.

Maar toch, een plezierige, geanimeerde en open discussie.
Men was, zo te horen, niet echt principieel tegen de plannen, maar wel werd de vraag gesteld of Ugchelen hier nu echt op zit te wachten.
Hoe dan ook, de gemeente zal de Dorpsraad verder  informeren over de planvorming en de te volgen wettelijke juridische procedures.
U en wij, Dorpsraad, krijgen nog de gelegenheid onze zienswijzen officieel kenbaar te maken.
Mocht u willen reageren, doe dat dan via  e-mail : dorpsraadugchelen@hetnet.nl.

Geef een reactie

*

3 + 4 =